Läs senare

Fler skoltimmar för invandrarelever

Mer svenskundervisning för nyanlända elever och fortbildning för lärare. Det är några av satsningarna på integration i skolan som presenterades av regeringen på onsdagen. Totalt satsar man 409 miljoner kronor under perioden 2013 till 2016.

12 sep 2012

Bakgrunden är att invandrarelevers resultat har försämrats de senaste tio åren.

– Huvudorsaken till detta är att invandringen har skiftat karaktär. I dag kommer invandrarna från länder där skolsystemen är sönderslagna. Samtidigt har genomsnittsåldern förskjutits uppåt vilket gör att de har kortare tid på sig innan de ska ta grundskoleexamen, säger utbildningsminister Jan Björklund.

Den enskilt största satsningen är att regeringen lägger 105 miljoner kronor på att varje nyanländ elev ska få tre timmar extra svenskundervisning i veckan. Det innebär enligt utbildningsministern en fördubbling i förhållande till ordinarie timplan i år 5 till 9.

Dessutom vill regeringen lägga pengarna på att kompetensutveckla lärare för att bättre kunna tillgodose de invandrade eleverna behov. Bland annat ska lärare med andra modersmål än svenska få fortbildning i hur de kan utnyttja detta i sin undervisning.

Även kartläggningen av elevernas förutsättningar ska utvecklas genom att ett stödmaterial tas fram.

– Det är viktigt att vi har bättre koll på vad dessa elever kan när de kommer till Sverige, säger biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni.

På presskonferensen presenterades även förslag på att förbättra SFI-undervisningen genom att eleverna fortare ska komma in i utbildning samt en förbättrad validering av utländska betyg.

– Vi har en lång väg att gå. Detta kommer inte att lösa alla problem men det är ett antal steg på vägen, säger Jan Björklund.

Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesman Ibrahim Baylan tror inte att fler undervisningstimmar för nyanlända elever är effektivt.

– Kvaliteten på undervisningen blir inte bättre för att man fördubblar den, säger Baylan till TT.

Han tycker att det är bra att regeringen uppmärksammar gruppen nyanlända elever, men menar att "småduttandet" med olika åtgärder är fel tänkt. Det vore bättre att höja kvaliteten på skolor i områden där många av de här eleverna går, anser han.

Satsningen är en del i regeringens kommande höstbudget. Sedan tidigare utredes även möjligheten att förlänga skolplikten för elever med bristande utbildningsbakgrund.

Satsning på invandrarelever

Regeringen satsar 409 miljoner kronor 2013–2016 på framförallt:

  • Utökad undervisningstid för nyanlända i grundskolan (105 miljoner kronor)
  • Kompetensutveckling för lärare och rektorer (55 miljoner)
  • Kartläggning av nyanländas kunskaper (65 miljoner)
  • Höjd kvalitet i svenska för invandrare, SFI (150 miljoner)

Källa: Regeringen

ur Lärarförbundets Magasin