Ingår i temat
Nyanländ
Läs senare

»Fler språk borde höras i klassen«

12 maj 2016

För att nyanlända elever ska integreras bättre behöver skolan lära sig att ta till vara deras språk, menar Sari Vuorenpää som är forskare i svenska och didaktik och undersöker samspelet mellan texter och samtal.

Trots att många klasser på lågstadiet är flerspråkiga är det ändå ofta bara ett språk som används — svenska.

— För både lärare och elever blir det en självklarhet och en norm man inte ifrågasätter, säger hon.

I sin doktorsavhandling, som hon nyligen lade fram vid Södertörns högskola och Örebro universitet, slår hon fast att det går att arbeta flerspråkigt även på lågstadiet. Men för att fler lärare ska börja göra det krävs först en omfattande vidareutbildning. Sari Vuorenpää efterlyser bättre kunskaper i flerspråkighet och svenska som andraspråk.

— Den kompetensen behövs för att ta till vara elevens hela språkresurs. Tyvärr är även lärarutbildningen delvis kvar i den enspråkiga normen.

Ett positivt förhållningssätt gentemot andra språk är ett första steg.

— För läraren är det omöjligt att kunna alla de språk vi kommer att möta i framtida klassrum. Men det går att lära sig att vara nyfiken på språken.

Sari Vuorenpää beskriver sin avhandling som didaktisk och hoppas att den kan bli ett underlag för samtal i skolan. 

Alla artiklar i temat Nyanländ (20)

ur Lärarförbundets Magasin