Läs senare

Fler studenter antas till lärarutbildningarna

Antalet antagna studenter till lärarutbildningarna ökade med 14 procent våren 2015 jämfört med våren 2014, visar ny statistik från Universitets- och högskolerådet (UHR). Problemet med att locka fler att vilja bli lärare i naturvetenskap och teknik består dock.

14 jan 2015

Det pekar fortsatt uppåt för lärarutbildningarna. Antalet antagna studenter steg med 14 procent våren 2015 jämfört med våren 2014. Det visar nya siffror från Universitets- och högskolerådet (UHR) som släpptes på onsdagen.

Sifforna bekräftar den positiva trenden från i höstas, som Lärarnas tidning skrev om i oktober. Då granskade vi antalet registrerade studenter, det vill säga de som verkligen påbörjade utbildningen. De hade ökat med 15 procent jämfört med hösten 2014, visade vår granskning.

Dagens siffror gäller antalet antagna, vilket är steget innan i processen. I absoluta siffror har 3.577 personer blivit antagna till lärarutbildningar i vår. Av dessa har 1.525 valt utbildningen i första hand, en ökning med 7,9 procent jämfört med vårterminen förra året.

Däremot når intresset för ämneslärarutbildningar med inriktning årskurs 7–9 nya bottennivåer. Totalt har åtta studenter antagits (sju i matematik och en i biologi) våren 2015, vilket ska jämföras med 59 vårterminen 2014. Intresset för att gå ämneslärarutbildningen för grundskolans senare år har varit dalande under en längre tid och många lärosäten har därför slutat erbjuda dessa utbildningar.

Samtidigt steg antalet antagna till ämneslärarutbildningar med inriktning gymnasiet från 278 vårterminen 2014 till 357 våren 2015, en ökning med 28 procent.

En förklaring kan vara att ämneslärarutbildningen till gymnasiet ger behörighet till att undervisa även till högstadiet. Förre utbildningsministern Jan Björklund har även föreslagit att de båda utbildningarna ska slås samman till en, vilket för närvarande utreds.

Problemet med att locka fler att vilja bli lärare i naturvetenskapliga ämnen består även på gymnasiet. Där har ingen antagits i fysik, teknik respektive naturkunskap. Bara tre har antagits i biologi och en i kemi.

Däremot är det fler som vill bli lärare i de moderna språken tyska, franska, engelska och spanska jämfört med förra våren.

Antalet antagna på förskollärarutbildningarna ökade med drygt 8 procent under perioden.

Även antalet antagna på yrkeslärarutbildningar blir fler. Ökningen var 11,8 procent under perioden. Räknat i absoluta tal är siffran dock låg: endast 303 personer.
 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin