Läs senare

Fler unga ringde Bris under sommaren

ElevhälsaSamtalen till Bris fortsätter att öka på sommarlovet. Nu larmar organisationen om en ökad psykisk ohälsa bland ungdomar – och kräver mer resurser till insatser. Bris vill bland annat se en utredning kring hur kursbetyg påverkar barns välmående.

22 aug 2017

Antal kontakter med Bris under sommaren

ÅrAntal

Ökning från året innan

201741766 procent
201639579 procent
201536337 procent

 

Siffrorna anger antal kontakter via mejl, chatt och telefon som Bris fick in från 13/6-14/8.

Källa: Bris

 

Den ideella organisationen Barnens rätt i samhället (Bris) och dess kuratorer tog emot 4176 kontakter under årets sommarlov, via mejl, chatt och telefon. Samtalen ökade med 6 procent jämfört med fjolårets sommarlov – och även då hade samtalen ökat.

Den vanligaste åldern på dem som ringer är 14 år och fyra av tio kontakter handlade om psykisk ohälsa.

– Det kan vara allt från självmordstankar till ångest eller oro. När vi bedömer att det behövs uppmanar vi dem att kontakta socialtjänsten. Vi berättar att de kan bryta anonymiteten om de vill och erbjuder oss att hjälpa till med den kontakten, säger Catarina Nylund, kurator på Bris.

Övriga samtal handlar oftast om relationer.

– Man kanske har bråkat med sina vänner, man får inte vara med, eller sina föräldrar. Inte sällan är det helt normala tankegångar eller oro, men som det är viktigt att få prata med någon om, säger Catarina Nylund.

Foto: Colourbox

Att förekomsten av psykisk ohälsa tycks öka bland barn och ungdomar menar Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare, är allvarligt.

– Det visar att samhällets stödfunktioner är väldigt ansträngda. Det är ett brett spektra, och samtalen handlar om allt från nedstämdhet till suicid- och självskadebeteende. Barn kontaktar oss och vill prata om diagnoser, säger han.

Magnus Jägerskog anser att Sverige har halkat efter de övriga nordiska länderna vad gäller psykisk ohälsa bland ungdomar och vill se en satsning från regeringen på barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan.

 

Det är uppenbart att de tidiga insatserna behöver förstärkas.

Elevhälsan kritiserades även i förra veckan då skolinspektionens senaste rapport presenterades Myndighetens tillsyn gav påpekanden till drygt var tredje grundskola och nästan varannan gymnasieskola gällande elevhälsan. I många fall hyrs skolpsykologer bara in vid akuta behov, visade tillsynen.

– Det är uppenbart att de tidiga insatserna behöver förstärkas. Barn- och ungdomspsykiatrin är ett exempel, där krävs det i princip i dag att ett barn är suicidalt för att få stöd. Men vi behöver också en förstärkt och likvärdig elevhälsa. Barn som mår dåligt måste få vård, och det kan inte vara så att det beror på var du bor om du får den eller inte, säger Magnus Jägerskog.

Detta är Bris

  • Barnens Rätt i Samhället (Bris) är en barnrättsorganisation dit barn kan vända sig anonymt för att få hjälp och stöd. Alla barn som hör av sig får prata med en utbildad kurator.
  • Varje år söker omkring 25000 barn och ungdomar stöd hos organisationen.
  • Snittåldern för de som ringer är 14,2 år. Åtta av tio är tjejer.
  • Det går att ringa och mejla till Bris, men också att chatta via hemsidan. De allra flesta kontakterna görs via chatten.
  • Bris har funnits sedan 1971 och bildades först med målet att få förbud mot barnaga i Sverige. I dag har organisationen 60 anställda.
  • Bris erbjuder också gruppstöd exempelvis till barn som flytt till Sverige, familjehemsplacerade barn och barn som förlorat en förälder i självmord. 

Många av samtalen har handlat om oro inför skolstarten. Bris vill nu se en utredning kring hur kursbetyg påverkar barns välmående.

– Barnen beskriver att de bär med sig en ångest och en stress kring betygen, och då får de inte den paus som sommarlovet ska vara. När man har kursbetyg så blir det en press som ligger på inför varje skolstart. Det var enklare när man hade ämnesbetyg, eftersom man kunde hämta upp dem på ett annat sätt under gymnasiets gång. Regeringen behöver utreda den frågan, säger Magnus Jägerskog.

Gymnasieutredningen föreslog i höstas att kursbetygen skulle tas bort och ersättas med ämnesbetyg, vilket Lärarnas tidning berättade.

ur Lärarförbundets Magasin