Läs senare

Fler utländska studenter i Storbritannien

15 mar 2006

Enligt de senaste uppgifterna från brittiska Higher Education Statistics Agency, HESA, ökade antalet utländska studenter i Storbritannien med drygt 6 procent under läsåret 2004/05.
Totalt sett rörde det sig om 318.400 studerande från andra länder.
Ungefär en tredjedel av dem kom från länder inom EU och den ändring som kunde noteras inom denna grupp hänför sig till en ökad tillströmning från de nya medlemsländerna.

Bland utomeuropeiska länder svarar Kina för den största kontingenten (52.675) följt av Indien (16.685).  ”Business and administrative studies” är de mest populära ämnena bland nybörjare men konstnärliga utbildningar är också mycket attraktiva.

Källa: Högskolverkets internationella nyheter

ur Lärarförbundets Magasin