Läs senare

Flera inställda program för NO-lärare

Höstterminen 2011 ser ut att gå till historien som en termin då ännu färre än vanligt börjar utbilda sig till ämneslärare i naturvetenskapliga ämnen för årskurs 7-9 i grundskolan.

02 sep 2011

Lärarutbildningarna i bland annat Halmstad, Malmö, Karlstad, Växjö, Luleå, Borås och Gävle ställer in alla, några eller något av lärarprogrammen med denna inriktning på grund av för få eller inga sökande.

Lärarutbildningarna vid Umeå Universitet och Mittuniversitet startar inte sina utbildningar förrän till vårterminen.

– Till vår gamla 4-9 utbildning med matematik och NO hade vi alltid full klass med 30 studenter. I år har vi inte några antagna till kombinationer med naturvetenskapliga ämnen för 7-9, säger Lisbeth Ranagården, chef för lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad.

Hon tror att den nya ämneslärarutbildningens begränsning till 7-9 upplevs för snäv av studenterna och därmed inte drar till sig sökande.

Vid Malmö högskola har man ställt in de ämneslärarutbildningar som har biologi och fysik som ingångsämnen på grund av att inga sökt. Däremot är 25  studenter antagna med matematik som ingångsämne. Upplägget med ingångsämnen innebär att man väljer ett andra och tredje ämne senare.

Till ämneslärarutbildningen för blivande gymnasielärare i naturvetenskapliga ämnen går rekryteringen bättre på de flesta lärosätena.

– Gymnasielärarna är också behöriga för att undervisa i 7-9. Men det är inget som vi har tryckt på i rekryteringen eftersom innehållet i utbildningen är helt inriktad på gymnasiet, säger Lisbeth Ranagården.

Hon ser långtgående konsekvenser av den bristande rekryteringen. Bristen på behöriga lärare kommer ytterligare att förstärkas och påverka skolorna negativt.

– Långsiktigt kommer det också att påverka rekryteringen av kompetenta lärarutbildare inom området.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin