Ingår i temat
Sociala medier
Läs senare

Flera tusen lärare uthängda på nätet

Tonen på nätet har blivit råare. Påhopp kan drabba vem som helst. Flera tusen lärare har blivit uthängda på Facebook, Youtube och andra mötesplatser.

15 apr 2010

Lärare provoceras till raseriutbrott, smygfilmas med mobilen och hamnar på You­tube. De betygsätts och får sin andedräkt kommenterad på Facebook. Deras ansikten klipps in i dataspel där de föreställer fiender som det är fritt fram att skjuta ner. Eller i sexscener som läggs ut på nätet.
Lärarnas tidning har låtit undersökningsföretaget Skop fråga lärare om de blivit hånade, hotade eller på annat sätt känt sig kränkta på internet i egenskap av yrkespersoner.
5 procent svarar ja. På en skola med 1 000 elever och en lärartäthet på åtta lärare per 100 elever motsvarar det fyra personer. I hela landet blir det 3 000—4 000 lärare.
I övervägande delen av fall­en, 83 procent, är det elever som står bakom uthängningen. I några fall är det föräldrar eller andra lärare.

Ann-Katrin Agebäck är chef för Medierådet, en statlig kommitté som arbetar med att öka förståelsen för barns och ungas medie­situation. Enligt henne har det blivit allt vanligare med påhopp och meningslösa elakheter på webben.
— Både unga och vuxna har släppt många av de barriärer som de har i kontakter utanför nätet. När man inte behöver se den man pratar med i ögonen verkar det mesta bli möjligt att vräka ur sig, säger Ann-Katrin Agebäck.
Hon tycker att skolorna ska ha kurser där eleverna lär lärarna om de sociala nätverkssajterna och lärarna leder en diskussion om konsekvenserna för människor på andra sidan knapptrycket.
— Man går inte fram till en person på gatan och säger »fy fan vad ful du är«. Varför ska man då göra det på nätet? Alla lärare kan prata om etiken, man behöver inte kunna ett smack om teknik, säger Ann-Katrin Agebäck.

Det pågår en diskussion bland de europeiska lärarförbunden om »cyber harassment« (trakasserier på nätet).
I England visar en undersökning som en av lärarorganisationerna gjort att 15 procent av lärarna har varit utsatta.
— Att siffran är lägre här kan vara ett tecken på att värdegrundsarbetet i svenska skolor faktiskt sätter spår. Jag tror att det är klokare att bygga en dialog med eleverna än att säga «oj vad hemskt, polisanmäl«, säger Anders Eklund, ombudsman på Lärarförbundet.
Men beredskapen att hantera effekterna av sociala medier måste bli bättre. Här har både skolledningarna och de fackliga organisationerna ett ansvar.
— Precis som i vårt övriga arbete mot våld och trakasserier ska vi stötta ombuden ute i landet och hjälpa de medlemmar som råkar mest illa ut.
Det är klart att grova fall ska polisanmälas, säger Anders Eklund.

Så gjorde vi

På uppdrag av Lärarnas tidning intervjuade Skop 501 medlemmar i Lärarförbundet på telefon under perioden 15—23 mars.
 Lärarna undervisar i år 6 och uppåt. Två tredje­delar är kvinnor. Svarsfrekvensen var 86 procent.

Alla artiklar i temat Sociala medier (10)

ur Lärarförbundets Magasin