Läs senare

Flest behöriga lärare finns i Karlstad kommun

BÄSTA SKOLKOMMUNKarlstad kommun har bäst utbildade lärare i hela Sverige.
– Åh vad roligt! Det är ett medvetet jobb. Vi har goda förutsättningar i kommunen och har förvaltat dem riktigt bra, säger Maria Kjällström, förvaltningschef barn- och ungdom i Karlstad.

18 okt 2019
Flest behöriga lärare finns i Karlstad kommun
Karlstad är den kommun som har högst andel behöriga lärare, visar Lärarförbundets nya skolrankning.

SE HELA RANKNINGEN SVERIGES BÄSTA SKOLKOMMUN 2019 PÅ LÄRARFÖRBUNDET – KLICKA HÄR!

Karlstads kommun växer med nästan 1 400 invånare per år och har en befolkning på närmare 92 500 invånare. När vinden ligger rätt sprider sig en kaffedoft över staden från det 110 år gamla rosteriet som ligger ett stenkast från stadskärnan.

Kommunen har 30 grundskolor varav tre fristående, tre kommunala gymnasier och sju fristående samt 77 förskolor med olika huvudmannaskap.

Och så har man Karlstads universitet – där lärarutbildningen är den största utbildningen. Kommunen har ett aktivt samarbete när det gäller lärarutbildningen som kanaliseras via ett regionalt utvecklingscentrum. Och det är en av förklaringarna till att Karlstad har landets bäst utbildade lärare, menar Maria Kjällström.

– Vi har ett samarbete kring olika projekt. Bland annat övningsskolor där fler studenter får praktisera på några utvalda skolor för att öka kvaliteten på den verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Vi har jobbat ihop om en verksamhetsintegrerad lärarutbildning där man är anställd och studerar samtidigt. Och så har vi ett avtal med universitetet där vi erbjuder dem skickliga förstelärare som utbildar kommande lärare så utbildningen blir mer aktuell och relevant, Maria Kjällström.

SÅ HAR RANKNINGEN GJORTS

Rankningen över utbildade lärare i Lärarförbundets ”Sveriges bästa skolkommun” baseras på officiell statistik från Skolverket:

Består av andel heltidstjänster i kommunal förskola med förskollärarlegitimation, andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunal förskoleklass, andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i kommunal grundskola samt andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen i fritidshem. Kriteriet dubbelviktas.

Källa: Lärarförbundet

Förvaltningschefen lyfter också fram rektorerna som ger lärarna möjlighet till utveckling, stöd och goda förutsättningar.

– De gör ett fantastiskt jobb trots att vi inte har så mycket resurser så omsätter rektorerna resurserna väl, säger hon.

Lärarförbundet har i år gjort om flera kriterier i sin rankning och plockat bort kriterier som påverkas av en kommuns socioekonomiska status. Maria Kjällström är van vid att parametrarna i rankningen för Karlstads del brukar ge en ganska spretig bild eftersom löneläget är lågt samtidigt som man har en stabil skolorganisation. Totalt sett ligger kommunen på 82 plats om man tar hänsyn till alla 10 kriterierna.

– Vi kan fylla våra skolor och skolskjutsar så att de används på ett optimalt sätt. Vi har hög lärarbehörighet och en hög kontinuitet samtidigt som personalen är relativt nöjd med sin arbetsplats och stannar i kommunen både som lärare och rektorer. Det gör att vi varken har lönekaruseller eller stora omflyttningar mellan kommunala och fristående skolor. Det ger stabilitet och då kan man som kommun planera ekonomin långsiktigt, säger hon.

Trots att Stockholmskommunen Haninge ligger högst på listan över lärarlöner, tar man jumboplatsen när det gäller behöriga lärare.

Hög dokumentationsbörda, förklarar Mats Pettersson, ordförande i Lärarförbundet Haninge.

– Om man följer Skolverkets rekommendationer, då har man en viss arbetsbörda. Men om man som kommun lägger på fler uppgifter får man en hög arbetsbörda. Det är på den nivån att vi i facket anser att det är en orimlig arbetsbörda, säger han.

I de kommunala dokumentationskraven ingår meta-dokumentation. Lärare tvingas dokumentera dokumentationen, bekräfta att den sköts som den ska. Enligt fackets beräkningar är tre fjärdedelar av dokumentationen inte nödvändig. Det stjäl tid från planering, och sänker kvaliteten på undervisningen, tycker Mats Pettersson.

– Oavsett hur hög lön du har, om du har en orimlig arbetssituation, då tittar man på andra jobb. Och i och med att det är lätt att få motsvarande lön i en annan kommun, då är det inte en stor grej att byta, säger han.

Utbildningsdirektören Henrik Lindh har en annan förklaringsmodell.

– Vi befinner oss i en väldigt stark konkurrens, tittar vi på Södertälje och Botkyrka så är det svårt för kranskommunerna att rekrytera lärare. Så har det varit i många år. Sen behöver vi bli ännu bättre på att synliggöra oss som kommun, allt det spännande som händer i Haninge, säger han.

Kommunen ligger lågt i flera andra kategorier som Lärarförbundet listar. Det handlar om resurser till utbildningen, lärartäthet, friska lärare.

– Men jag är uppvuxen i Haninge, jag har mina barnbarn i Haninge, jag undervisar i Haninge. Jag vill att vi ska börja jobba på rätt sätt så vi får progression i våra skolor. Det finns en chans att rädda Haninge kommun, säger Mats Pettersson.

FAKTA: HELT NYTT RANKNINGSSYSTEM

  • Lärarförbundet har inför årets lista gjort om rejält i poängsystemet. Bland annat har man bytt räknemetod, vilket framöver kommer att göra det lättare för varje kommun att följa sin egen utveckling – oberoende av hur det går för andra. Utöver placeringen får kommunerna även ett individuellt indextal.
  • I årets rankning har man också valt att använda färre kriterier än tidigare, och tagit bort de som påverkas starkt av socioekonomiska faktorer. Kriterierna som plockats bort är genomsnittligt meritvärde i årskurs 9, andelen elever som är godkända i alla ämnen i årskurs 9 samt andelen elever som uppnår grundläggande behörighet för högskolestudier. Förändringarna är så genomgripande att rankningen inte längre går att jämföra med tidigare år.
  • Undersökningen har gjorts tillsammans med statistikföretaget Statisticon och bygger på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), och Skolverket, samt på statistik som är gemensamt framtagen av Lärarförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting SKL.
  • Läs mer om hur rankningen har gjorts här! 
    Källa: Lärarförbundet.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin