Läs senare

Flest lärare och förskollärare i snabbspåren

Lärarbrist764 lärare och förskollärare deltar eller har deltagit i regeringens snabbspår för att utbilda nyanlända, enligt statistik som Arbetsförmedlingen publicerade på onsdagen. Det gör snabbspåret för pedagoger till det med flest deltagare.

av Mats Thorén
24 maj 2017
24 maj 2017

Arbetsförmedlingen har kommit med sin andra lägesbedömning av arbetet med de så kallade snabbspåren för nyanlända. Utvecklingen går långsamt framåt, enligt rapporten.

– Det går i rätt riktning, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till TT.

Snabbspåret för lärare och förskollärare

 • Startade januari 2016.
 • 6 lärosäten ingår.

Detta förutsätts ingå:

 • Kompetenskartläggning av personens utbildning.
 • Kompletteringsutbildning i 26 veckor. Innehåller bland annat kurser i didaktik, sociala relationer och pedagogiskt ledarskap, den svenska skolsystemet.
 • Yrkessvenska och/eller sfi/svenska som andraspråk en dag i veckan.
 • Kompletterande lärarutbildning för att nå kraven för lärare- eller förskollärarlegitimation.

Källa: Arbetsförmedlingen

80 000 nya svenskar finns inskrivna i Arbetsförmedlingens så kallade etableringsprogram. De som har någon form av utbildning inom yrken där det råder brist, till exempel lärare och förskollärare, är tänkt att skolas in på arbetsmarknaden via dessa snabbspår.

Starten har dock varit trög och idén har fått kritik från arbetsgivarhåll för att vara för byråkratisk. I rapporten lyfter Arbetsförmedlingen fram kvalitativa kompetenskartläggningar av de nyanländas utbildningsbakgrund fram som en utmaning, liksom att hitta platser för praktik, yrkeskompetensbedömning samt arbetsplatsförlagt lärarande eller arbete.

I oktober hade drygt 2000 personer påbörjat ett snabbspår. I mars i år var siffran 3540, en ökning med 75 procent.

Och bästa går det för lärarnas och förskollärarnas snabbspår, enligt rapporten. Där deltar eller har deltagit 764 personer. Det är två fler än snabbspåret för samhällsvetare ( se faktaruta).

Snabba siffor ur rapporten

 • I dag finns 14 överenskommelser om snabbspår mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadens parter.
 • I mars 2017 hade totalt 3540 personer påbörjat ett snabbspår sedan starten januari 2016. 1072 kvinnor och 2468 män.
 • Lärare och förskollärare är snabbspåret med flest deltagare. Totalt har 764 personer deltagit eller deltar. Av dessa är 457 kvinnor och 307 män.
 • Näst flest deltagare är snabbspåret församhällsvetare, inklusive ekonomer och jurister, totalt 762 personer.
 • Legitimationsyrken inom hälso- och sjukvården är på tredje plats med 609 deltagare. Sen är det ett hopp till tjänstemän inom byggsektorn med 290 deltagare.

Källa: Arbetsförmedlingen

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin