Läs senare

Flickor bäst i nationella proven

Flickorna fortsätter att göra bättre ifrån sig än pojkarna på de nationella proven, enligt statistik från Skolverket.

29 Jan 2013

I alla ämnen och i alla årskurser där nationella prov genomfördes förra våren fick flickorna bättre resultat än pojkarna. Det var eleverna i årskurs 3, 6 och 9 som skrev nationella prov ibland annat svenska, engelska och matematik.

Särskilt i svenska finns det stora könsskillnader. I stavning och interpunktion är det tio procentenheter som skiljer mellan flickorna och pojkarna i årskurs 3. I årskurs 6 var flickorna duktigare på att klara den berättande och argumenterande texten än pojkarna. Liknande mönster finns i årskurs 9.

Skolverkets statistik visar också att tre av tio elever i årskurs 3 inte klarade alla delprov i matematik. I årskurs 6 och nio var det åtta av tio som klarar sig.

Eleverna är desto duktigare i engelska. 87 procent klarade alla delprov i årskurs 6 och 97 procent fick godkänt eller bättre i provbetyg i årskurs 9.

ur Lärarförbundets Magasin