Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Flickor i trean lyckas bättre än pojkar

Fler flickor än pojkar lyckas i de nationella proven i svenska och matematik i årskurs tre. Det visar ny statistik från Skolverket.

15 nov 2012

Skolverket har analyserat de nationella proven som eleverna i årskurs tre gjorde i våras.

Flickorna klarar sig bättre i 14 av 15 delprov i matematik och svenska. Det är bara i delprovet matematiska likheter och huvudräkning som pojkar klarar sig marginellt bättre än flickorna.

Störst skillnad mellan könen är det i svenska och i svenska som andraspråk. I två av de delproven var det tio procentenheter fler flickor än pojkar som klarade sig.

Totalt var det 72 procent av landets elever i tredje klass som klarade alla delproven i matematik, 74 procent som klarade dem i svenska och 50 procent som klarade dem i svenska som andraspråk.

Skillnaderna mellan hur elever klarar sig i olika delar av landet är hisnande.

I Malå klarade 97 procent av eleverna alla delprov i matematik. Men i Bjurholm var det bara 24 procent som klarade alla delproven.I Dorotea klarade 100 procent av eleverna alla delprov i svenska. I Arjeplog klarade bara 32 procent det.

Lokala siffror

Här hittar du resultat från nationella prov i grundskolan presenterat på fyra olika nivåer: riks-, läns-, kommun- och skolnivå.

ur Lärarförbundets Magasin