Läs senare

»Flykting har rätt till utbildning«

30 sep 2015
Utbildning är en mänsklig rättighet och ingen lyx. Det är budskapet i den resolution som den internationella lärar­organisationen EI:s (Education International) europeiska region antog på sitt senaste styrelsemöte i september. Den kan alla lärarorganisationer i Europa använda för att sätta press på sin egen regering. EI:s europeiska region vänder sig även till EU.

— Vi vill sätta tryck på EU:s institutioner i frågan om alla barns rätt till utbildning och också till en utbildning med kvalitet, säger Paula Engwall, chef på internationella enheten på Lärarförbundet och ledamot i EI:s europeiska regionstyrelse.

De europeiska lärarfacken företräder 11 miljoner lärare och en skrivelse av detta slag är en viktig strategisk markering i frågan, menar Paula Engwall.

I resolutionen står bland annat att utbildning är »nödvändig för att återupprätta hopp och värdighet för människor som flytt från sina hem«.

');

ur Lärarförbundets Magasin