Läs senare

Fokus på hemmet – inte på skolan 

27 okt 2005

Skolverkets inspektörer har hittat många brister i skolornas sätt att arbeta med åtgärdsprogram. Var fjärde rektorsområde måste förbättra detta arbete, enligt Skolverket analys av de skolinspektioner som genomfördes under 2004. 
   Inspektörerna är kritiska på flera punkter: Alla elever i behov av stöd har inte åtgärdsprogram, lärare och rektorer är ofta osäkra på när, hur och av vem de ska skrivas. Många åtgärdsprogram beskriver vad eleven och hemmet ska göra, men inte hur skolan ska arbeta. Ofta saknas en analys av elevens skolsituation och det är ovanligt att åtgärdsprogrammen används för utvärdering av skolans insatser. 
   – Man kan undra hur det kommer sig att inte alla arbetar med åtgärdsprogram mer aktivt. Det kan finnas en syn på att det här bara är byråkrati, men det visar sig att de som gör bra åtgärdsprogram har väldigt mycket glädje av det, säger undervisningsråd Birgit Skjönberg. 
   Enligt inspektörerna frågar många lärare efter kompetensutveckling på området. 

ur Lärarförbundets Magasin