Läs senare

Folkbildningen ska utvärderas

Ett oberoende utvärderingssystem av folkhögskolor och studieförbund. Det föreslår en utredning som presenteras för regeringen idag.

31 okt 2012

Folkbildningsutredningen bedömer att tidigare statliga utvärderingar av folkbildningen har genomförts alltför sällan och fokuserat mer på former än resultat. Därför föreslås ett nytt system, som ska vara flervetenskapligt och oberoende och kunna ge underlag för politiskt beslutsfattande.

Enligt förslaget bör utvärderingarna genomföras vart tredje år av två olika myndigheter, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering samt Myndigheten för kulturanalys.

Statligt stöd till folkbildning

Sveriges 150 folkhögskolor och tio studieförbund får 3,3 miljarder kronor i statligt stöd varje år.

Syftet med statens stöd till verksamheten är att bidra till att människor tar aktiv del i samhällsutvecklingen, att öka engagemanget för kulturlivet samt att bildningsnivån höjs och utbildningsklyftorna minskar.

ur Lärarförbundets Magasin