Läs senare

Folkbildningsrådet: Dags att lyfta folkhögskolelärarna

FolkhögskolanRegeringen borde satsa 60 miljoner kronor på ett folkhögskollärarlyft, föreslår Folkbildningsrådet. Drygt en fjärdedel av pengarna kan komma att läggas på att finansiera ett dussin tjänster på en ny forskarskola.

av Gustaf Rosensköld
07 mar 2018
07 mar 2018

I den kartläggning av folkhögskolelärarnas arbetssituation som Folkbildningsrådet gjorde förra året pekas det bland annat på ökad arbetsbörda och minskade möjligheter till kompetensutveckling.

I sitt budgetunderlag för åren 2019-2021 föreslår Folkhögskolerådet därför ett folkhögskollärarlyft på 20 miljoner kronor per år. Lyftet är tänkt att likna lärarlyftet i den ordinarie skolan och alltså ersätta lön för tid som lärare lägger på kompetensutveckling.

Maria Graner, generalsekreterare Folkbildningsrådet.

– Vi tror att motivationen för folkhögskolorna att delta är väldigt hög, inte minst nu när man bygger ut med 5000 platser i år och man kommer vara tvungen att ta in lärare som kanske har väldigt lite tidigare erfarenhet av just folkhögskola, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Förslaget om ett folkhögskollärarlyft välkomnas av Ingela Zetterberg, ordförande i Förbundet Folkhögskollärarna.

– Vi har strävat efter det här ända sedan det kom till ett lärarlyft för vanliga lärare och där vi är undantagna.

– Min kommentar på Twitter blev ”äntligen”, säger Ingela Zetterberg.

Även hon pekar på behovet av att rusta nytillkomna lärare i folkbildning:

– Jag tror det gynnar folkhögskolorna att satsa på lärargruppen. I det statsbidrag folkhögskolorna får ska det egentligen ingå en kompetensutvecklingsdel, men pengarna räcker inte till.

Men i Folkbildningsrådets budgetunderlag föreslås lärarlyftspotten inte bara gå till kompetensutveckling för folkhögskollärare generellt – utan också till att finansiera löner för deltagare vid en ny forskarskola som sedan tidigare föreslagits bör etableras tillsammans med Linköpings universitet.

Bakom förslaget om forskarskolan står Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, Förbundet Folkhögskollärarna och folkbildningsforskningsprogrammet Mimer vid Linköpings universitet.

Enligt Folkbildningsrådet skulle kostnaden för 12 forskartjänster landa på strax över 14 miljoner kronor de kommande tre åren – alltså drygt en fjärdedel av det föreslagna kompetenslyftet.

Om regeringen väljer att skjuta till pengar för ett lärarlyft kommer Folkbildningsrådet sätta sig ner och diskutera med aktörerna bakom folkbildningsrörelsen hur de bäst fördelas, berättar Maria Graner.

– Vi vet att forskarskolan är något som intresseorganisationerna prioriterar väldigt högt, men det måste ses i relation till hela behovet, säger Maria Graner, som samtidigt pekar på att forskning kan stärka folkhögskolesektorn i sin helhet.

Varför föreslår ni att lägga den här utgiftsposten just inom ramen för ett generellt lärarlyft?

– Det finns stora behov av kompetensutveckling på flera nivåer för folkhögskollärare. Vi föreslår därför ett generellt anslag till kompetensutveckling, och en nivå som gör att lönekostnader för forskarskolan kan rymmas inom samma ram, säger Maria Graner.

Ingela Zetterberg, ordförande i Förbundet Folkhögskollärarna, säger sig vara ”måttligt förtjust” i idén.

– Vi har tillsammans med våra huvudmän försökt driva att det ska skjutas till andra pengar till forskarskolan via utbildningsdepartementet. Det är klart att det inte är bra att ta av de här pengarna. Då blir det ännu mindre till kompetensutveckling och lönelyft för lärarna. Det är inte kul, säger Ingela Zetterberg och tillägger:

– Samtidigt ser jag att det finns en vilja att vi ska få fram forskarskolan och det är positivt. Jag är väldigt dubbel i det här.

Det här är Folkbildningsrådet

Folkbildningsrådet

  • Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen.
  • Folkbildningsrådets uppgift är att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund.

Förbundet Folkhögskollärarna (tidigare SFHL)

  • Medlemmarna är också medlemmar i Lärarförbundet.
  • De har tillgång till Lärarförbundets stöd, rådgivning och utbildningsverksamhet samt förmåner såsom Lärarförbundets tidningar.

ur Lärarförbundets Magasin