Läs senare

Folkhögskollärarna föreslås bli avdelning inom Lärarförbundet

FackligtFolkhögskollärarnas förbundsstyrelse vill att förbundet läggs ned och återuppstår som en rikstäckande avdelning inom Lärarförbundet. Målet är att förändringen ska börja gälla den 1 juli 2020.

av Karin Lindgren
11 sep 2018
11 sep 2018

Det är åtta år sedan Folkhögskollärarna – som då hette Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) – fattade beslutet att ingå ett nära samarbete med Lärarförbundet. Det innebar att man fortsatte vara en självständig organisation men fick tillgång till bland annat Lärarförbundets ombudsmän och juridiska expertis.

Samarbetet har dock varit förenat med en del byråkrati och enskilda medlemmar har inte alltid vetat vart de ska vända sig. Folkhögskollärarnas förbundsstyrelse har därför kommit fram till att man skulle tjäna på att ta steget fullt ut och bli en del av Lärarförbundet.

Ingela Zetterberg, ordförande Folkhögskollärarna.

Om förslaget går igenom blir det nya namnet Samrådsavdelning Folkhögskollärarna. En liknande organisation inom Lärarförbundet finns redan för lärare inom universitet och högskola.

Folkhögskollärarnas ordförande Ingela Zetterberg skriver i en ledare i senaste numret av tidningen Folkhögskolan att man som rikstäckande samrådsavdelning får större möjligheter till direkt inflytande i Lärarförbundet och lättare kan påverka avtalsförhandlingarna.

Beslutet vid ombudsmötet 2010 föregicks av mycket diskussioner. Det fanns en rädsla att folkhögskollärarna skulle försvinna i det stora Lärarförbundet.

Nu blir det en första diskussion om samgåendet vid Folkhögskollärarnas förbundsråd den 17–18 oktober. Styrelsens mål är att det genomförs vid ombudsmötet i juni 2020.

ur Lärarförbundets Magasin