Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Folkpartisten mesta skolkaren

Här är skolans dolda makthavare ­— partiernas skolpolitiska talespersoner. Lärarnas tidning har granskat nyckelspelarna i utbildningsutskottet.

03 sep 2014
Folkpartisten mesta skolkaren
Jämför de politiska spelarna längre ner på sidan. Bild: Maria Dahl

De må arbeta i skuggan av ministrar, partiledare och språkrör. Men det är utbildningsutskottets ledamöter som utformar förslagen till de skolpolitiska besluten i riksdagen. Partiers skolpolitiska talespersoner är utskottets nyckelspelare. Men hur aktiva de är som politiker skiljer sig åt, visar Lärarnas tidnings granskning.

Mest aktiv i riksdagens talarstol har Socialdemokraternas Ibrahim Baylan varit. 33 gånger per år har han talat skolpolitik under den senaste mandatperioden. Men han har även varit frånvarande vid 22 procent av voteringarna, vilket är näst mest av alla talespersoner.

— Jag hade lyckan att få en liten dotter, så jag har varit föräldraledig, förklarar Ibrahim Baylan för Lärarnas tidning.

Allra mest frånvarande har Tina Acketoft varit. Hon är ansvarig för Folkpartiets utbildningspolitik och har skolkat från 30 procent av voteringarna. Hon har även varit borta från 23 procent av utskottets sammanträden. Inom sitt parti överskuggas hon inte bara av utbildningsminister Björklund utan även en annan mycket aktiv ledamot i utbildningsutskottet, Roger Haddad.

— Det är en märklig roll att vara gruppledare i utbildningsfrågor för ett parti som innehar departementet. Majoriteten av mitt arbete sker i det dolda, säger Tina Acketoft och pekar bland annat på att arbetet som vice gruppledare för Folkpartiets riksdagsgrupp tar tid.

Att ledamöter från partier i regeringsställning lägger få motioner är inte konstigt, då de kan genomdriva sin politik ändå. Bland oppositionens skoltalespersoner är det miljöpartisten Jabar Amin som varit flitigast, med 60 motioner om skolpolitik under mandatperioden. Tätt därefter kommer Vänsterpartiets Rossana Dinamarca med 52 motioner.

 

Talespersonernas styrkor och svagheter

Klicka på varje persons kort för att få veta mer om vad den personen engagerat sig mest i. Där hittar du också ordmoln med personens mest använda ord i anförandena i kammaren.

Läs mer:

 

Så gjorde vi jämförelsen

  • Anföranden per år och frånvaro i utskottet utgår från den tid ledamoten suttit i utbildningsutskottet.
  • Frånvaro vid votering avser votering i kammaren. 
  • Talar mest om: resultatet av en granskning av innehållet i anföranden och motioner utifrån ett antal skolrelaterade ämnesområden.
  • Aktiv på twitter: en bedömning utifrån antal tweets per dag samt antal följare.
  • Talar: utifrån lix- och olix-tal som mäter begriplighet och hur varierat man talar. Vi har använt Sveriges Radios verktyg Polingo där anförandetexterna finns inlagda.
  • Viktigaste fråga: har talespersonerna själva fått svara på.
  • Styrka och svaghet: utifrån en redaktionell bedömning.

Läs mer

En jämförelse mellan alla ledamöter i utbildningsutskottet finns på www.skolpolitik.se

ur Lärarförbundets Magasin