Läs senare

För få kuratorer i skolorna

Trots larm om en ökad psykisk ohälsa bland unga har antalet kuratorer, skolpsykologer och skolsköterskor inte ökat tillräckligt för att möta behovet.

28 Sep 2015

Minst 1.000 nya skolsköterske- och kuratorstjänster behövs för att komma tillrätta med ungas psykiska ohälsa, slog dåvarande utbildningsminister Jan Björklund (FP) fast för sju år sedan. Men åren 2008–2014 har det bara tillkommit 400, enligt statistik från Sveriges Kommuner Landsting (SKL) skriver Svenska Dagbladet. Statistik från friskolor saknas. 
 

Sedan 2004 har antalet skolpsykologer ökat blygsamt, från 645 till 666 förra året. Enligt Skolinspektionen saknas ofta skolpsykologer helt inom det förebyggande arbetet.

– Jag tror inte att man från politiskt håll insett hur allvarlig situationen är. Det är alldeles för lite personal inom elevhälsan för att de ska kunna klara av att se de elever som mår så dåligt som många faktiskt gör, säger Britta Alin Åkerman, psykolog och professor vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, till tidningen.
 

46 personer under 20 år begick självmord 2014.

ur Lärarförbundets Magasin