Läs senare

För lite hälsoundervisning i skolan

15 Maj 2012

Många skolor har brister i undervisningen i idrott och hälsa, konstaterar Skolinspektionen efter en granskning av 36 grundskolor.
   Idrott och hälsoundervisningen ska innehålla rörelse, hälsa och livsstil samt friluftsliv och utevistelse – men i många skolor är undervisningen inriktad på fysiska aktiviteter. Lärarna behöver utveckla fler arbetssätt för att variera undervisningen, och ge eleverna den mängd undervisning de har rätt till enligt kursplanen.

ur Lärarförbundets Magasin