Läs senare

För lite problemlösning i matematik

Det är för lite problemlösning och reflektioner om matematiska begrepp i gymnasieskolans matematikundervisning, konstaterar Skolinspektionen efter en granskning. På vissa skolor uppfattas problemlösning som ”någonting extra” som man arbetar med om man hinner eller om eleven vill ha ett högre betyg.

07 Nov 2016

Enligt Skolinspektionen riskerar elever därmed att inte få nödvändiga färdigheter för framtida studier och yrkesliv.

Inspektionen konstaterar att resultatet känns igen från tidigare granskningar de senaste åren av matteundervisningen i grundskolan och gymnasiet.
 

Det finns dock även lysande undantag på undervisning där elever får utveckla sina begrepps- och problemlösningsförmågor.  I de fallen är det ”tydligt för eleverna vad de ska lära sig, undervisningen är anpassad till elevernas behov av stöd och utmaningar och präglas av diskussioner och reflektioner kring matematiken.”
 

Granskningen gäller undervisningen i matematik 3c på gymnasieskolans naturvetenskapsprogram och teknikprogram. 

Granskningens resultat i korthet

  • En av tre granskade skolor behöver arbeta mer med problemlösning för att eleverna ska utveckla förmågan att lösa matematiska problem. 
  • Gemensamma diskussioner och reflektioner om vad matematiska begrepp innebär förekommer sällan.
  • De problemlösningsuppgifter som eleverna arbetar med finns ofta i ett sammanhang där en möjlig lösningsmetod finns tillgänglig, vilket gör att eleverna riskerar att imitera en modell istället för att utforska en lösning.
  • Två av tre granskade skolor behöver utveckla arbetet med att konkretisera de nationella målen och de förmågor som eleverna ska läras sig kontinuerligt under kursens gång. Många elever på dessa skolor har inte klart för sig vilka kunskaper och förmågor i matematik det ska finnas möjlighet för dem att utveckla.
  • En av tre granskade skolor behöver anpassa undervisningen till varje elev. På dessa skolor är det vanligt att undervisningen i huvudsak läggs på en ”medelnivå” för att passa så många elever som möjligt. De insatser och forum som erbjuds är ofta frivilliga att delta i och träffar inte alltid de behov som respektive elev h

ur Lärarförbundets Magasin