Läs senare

För lite studiehandledning på modersmålet

För få elever får studiehandledning på modersmålet. De som får studiehandledning får i sin tur för lite. Den slutsatsen drar Lärarförbundet i en undersökning.

20 Dec 2012

Drygt hälften av lärarna i undersökningen bedömer att de har elever som har behov av studiehandledning på modersmålet. Av dessa lärare anger drygt 10 procent att dessa elever får tillräckligt med studiehandledning.

Grundskollärarna svarar i högre grad än gymnasielärarna att de elever som har behov av studiehandledning också får det.

60 procent av lärarna svarar att de inte vet om det finns riktlinjer för studiehandledning på modersmålet. 5 procent säger att det finns tydliga riktlinjer. 18 procent tycker inte att de riktlinjer som finns är tydliga. 17 procent svarar att det inte finns några riktlinjer.

Undersökningen är gjord av konsultföretaget Novus som för Lärarförbundets räkning intervjuat 519 lärare, varav 303 är grundskollärare och 216 gymnasielärare.

Studiehandledning på modersmålet

  • Barn och ungdomar som nyligen kommit till Sverige och inte kan tillräckligt för att följa undervisningen på svenska kan få undervisningen förklarad på sitt modersmål. Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning.
  • Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål.
  • Alla elever som talar ett annat språk än svenska hemma kan få undervisning i sitt modersmål. För minoritetsspråk gäller även att undervisning kan ges till barn som inte talar språket hemma varje dag.
  • Även adoptivbarn, som av förklarliga skäl inte talar modersmålet hemma har rätt till stöd och undervisning på sitt modersmål.

Källa: Skolverket: Tema Modersmål

ur Lärarförbundets Magasin