Läs senare

För mycket fokus på dem som lyckas

av Marcus Larsson
08 nov 2017
08 nov 2017
Marcus Larsson är debattör och fackligt aktiv SO-lärare, Strandskolan i Kungälv.

Det blev en väldigt speciell stämning i rummet när det snart pensionerade huvudskyddsombudets röst brast och tårar grumlade den annars luttrade blicken. Mötet handlade om Försäkringskassan och om det ökade antalet sjuka som plötsligt fått nej på ansökan om sjukpenning. Vi fick höra berättelser om överklaganden som han drivit, en del ända upp till högsta juridiska instans. Några hade slutat väl men de flesta inte. Människor som slitits ut i samhällets tjänst hade lämnats utanför skyddsnätet. Nu såg han hur de blev allt fler och det gjorde honom förtvivlad.

Vi hade under vintern märkt att fler och fler medlemmar behövde hjälp i kontakten med Försäkringskassan. Medlemmar som enligt läkarintyg var för sjuka för att jobba men enligt Försäkringskassans bedömning hade full arbetsförmåga och således skulle rehabiliteras tillbaka i arbete. I många av fallen var det uppenbart att läkaren hade rätt och Försäkringskassan fel. Medlemmarna var för sjuka för att jobba, men tvingades att antingen göra det ändå eller söka tjänstledigt.

Regeringens budskap till utmattade kan inte misstolkas.

När vi började jämföra våra erfarenheter med andra kommuners visade det sig att det här hände landet runt. Hösten 2015 satte regeringen ett mål att minska antalet sjukdagar. Försäkringskassans enda egentliga verktyg för att nå det målet är att avslå fler ansökningar om sjukpenning. Så det gjorde man. Den rödgröna regeringens budskap till utmattade lärare kan inte misstolkas. Bli frisk fort eller lev på besparingar. Tvärt emot de löften som gavs i valrörelsen.

Att föra rättslig talan för medlemmar som hamnat i kläm är en grundläggande facklig uppgift. En del i det arbetet är att berätta för väljare hur politikers beslut påverkar våra medlemmar och att sätta press på politiker att ändra sina beslut. Jag tycker inte att Lärarförbundet är tillräckligt vassa här. Vi är för tysta i debatten och fokuserar för mycket på frågor som rör lärare som lyckats. Det här är en samhällstrend som är svår att stå emot, men facket är ofta den utsattes enda hjälp. De här uppgifterna måste prioriteras framför frågor om skolutveckling, lön och karriärvägar.

Jag återkommer till stämningen i det där rummet. Berättelserna om tusentals arbetstimmar för att hjälpa dem som inte hade någon annan att vända sig till. Nästa år är det både val och kongress. Min förhoppning är att solidaritet med svaga får ta mer plats i diskussionerna och lön och karriärvägar mindre. När du väl gått in i väggen kvittar det hur mycket du tjänade före kraschen. Det du behöver är ekonomisk trygghet och tillräckligt med vila för att kunna komma tillbaka till arbetet.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin