Läs senare

För tidigt att prata om strejk när medling pågår

ReplikJag håller med Charlott Zsoldos och Pernilla Rohde i mycket men det är för tidigt att diskutera strejk. Vi sätter tilltro till medlarnas arbete, skriver Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

14 jun 2018

Om debattören

Johanna Jaara Åstrand

Förbundsordförande Lärarförbundet

Vi är just nu inne i ett avgörande skede i pågående medling. Det är medlarna som både styr och leder arbetet och det är det som är premissen för medling. Men vi står fast vid våra krav och det gör vi med hjälp av ett fantastiskt medlemsengagemang i ryggen. På kort tid fick vi ihop 68 000 namnunderskrifter som jag och Lärarnas Riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén överlämnade till SKL, under förra veckan.

Om medlingen kommer att leda till ett gott resultat återstår att se. Det är därför ännu för tidigt att diskutera strejk. Jag kan bara konstatera att strejk är ett verktyg i det fackliga arbetet som vi använder om det finns förutsättningar att nå resultat med hjälp av det.  Ännu är det dock för tidigt att sia om det.

Jag håller med lärarna Charlott Zsoldos och Pernilla Rohdes i mycket. Om utvecklingen fortsätter som nu, så kommer läraryrket inte ha den status som behövs för att vi ska få fler kollegor. Därför måste lärarlönerna upp och arbetsbelastningen ner. Och precis som de säger måste ”vi driva på, för utan lärare stannar Sverige”. Därför är det viktiga nu att vi fortsätter att sätta tryck på arbetsgivare lokalt såväl som nationellt. Vi är många och det är många som stöder våra krav.

Vår utgångspunkt är det yrkande vi inledde förhandlingarna med. Det betyder att SKL och kommunerna måste ta ett rejält steg fram och visa att de är beredda att göra vad som krävs för att komma tillrätta med lärarbristen och vidta tydliga åtgärder för kompetensförsörjningen.

Jag kan bara konstatera att strejk är ett verktyg i det fackliga arbetet som vi använder om det finns förutsättningar att nå resultat med hjälp av det.

Skolhuvudmännen måste också hålla i löneambitionerna och se till så att erfarenhet lönar sig. Det krävs krafttag för att få ordning på lönestrukturen och göra lärarlönerna konkurrenskraftiga. Likaså måste de ta arbetsmiljön, arbetsbelastningen och sjuktalen på fullaste allvar och komma överens med oss om tydliga åtgärder i varje kommun. Åtgärder som gör skillnad i våra medlemmars vardag.

Slutligen måste SKL och kommunerna acceptera att en turordning för övertalighet inte kan byggas så att den riskerar att putta ut behöriga lärare. Det är ju de behöriga lärarna som är lösningen på lärarbristen. Vi måste anpassa turordningsreglerna efter skolan – inte tvärt om. Och vi måste satsa på att göra obehöriga behöriga.

Vår inställning är att vi måste få gehör från arbetsgivarsidan i alla dessa frågor. Allt annat är att svika nuvarande lärare och blunda för orsakerna till lärarbristen.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin