Läs senare

För tidigt satta betyg kan bryta mot skollagen

betygSkolhuvudmän kräver att lärare ska sätta betyg flera veckor innan terminen är slut.
Utredaren Lisa Heino från Lärarförbundet ifrågasätter om det är lagligt att elever berövas tid att visa sina kunskaper när de betygsätts. Hon vill att frågan prövas.

av Lenita Jällhage
13 dec 2019
13 dec 2019
För tidigt satta betyg kan bryta mot skollagen
Kommuner sätter betygsdeadline för tidigt innan terminsslutet – något som kan bryta mot skollagen.

Enligt skollag och förordningar ska betygen sättas vid slutet av varje termin. Men det begreppet har visat sig tänjbart upp till tre veckor för vissa skolhuvudmän i kommuner och friskolor.

– Någon exakt tidpunkt då terminsbetyget ska sättas anges inte i några av skolans författningar, säger Emelie Högberg, undervisningsråd på Skolverket.

Betygsättningen ska dock bygga på en bedömning av de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen. Och när det gäller slutbetyg i nian så ska ämnet vara avslutat innan betyget sätts.

I gymnasieskolan ska betyget sättas när en kurs är avslutad, enligt schema. Exakt när man sedan ska sätta betygen är inte reglerat.

Lärarförbundets utredare Lisa Heino anser att elever borde ha samma rätt, oavsett vilken skola de går i, att visa och utveckla sina kunskaper under hela terminen. Hon är också kritisk till och att lärare stressas att sätta för tidiga betyg på grund av skolhuvudmännens egna deadlines, som alltså kan vara upp till tre veckor innan terminens slut.

Skolhuvudmännen har, enligt Heino, olika skäl till att de vill skynda på betygsättningen. Vissa kommuner hävdar att det tar lång tid för förvaltningen att föra in betygen i systemen. Andra menar att lärare slarvar och fyller i fel betyg och att det tar tid att rätta till.

Lisa Heino konstaterar att det egentligen bara är betygen i årskurs 9 och gymnasiebetyget i årskurs 3 på gymnasiet som har en formell användning. Betygen i årskurs 9 ska rapporteras in till gymnasieantagningen, men höstterminens betyg behöver inte vara på plats förrän i januari och slutbetygen i slutet av juni.

Lisa Heino, Lärarförbundet.

– Att man hänvisar på förvaltningarna till att administratörerna måste få in betygen tidigt för att de ska ha semester är ett oacceptabelt argument, säger Lisa Heino.

Vem som är ytterst ansvarig för betygsättningen är dock frågan.

– Rektorn har ett utpekat ansvar för hur betyg sätts men gränsdragningen är svår att göra eftersom skolhuvudmannen är ansvarig för utbildningen i sin helhet, säger hon.

Lisa Heino hoppas att Skolinspektionen ska granska hur skolorna tillämpar betygsättningen för att skolorna ska få fram en rättspraxis över vad som gäller. Samtidigt vill hon lyfta fram skolor som löst frågan genom att skicka hem betygen efter avslutningsdagen.

– En del skolor har skickat hem betygen med vanlig post medan andra skickat det digitalt till vårdnadshavaren som fått bekräfta sin identitet med bankid. Jag ser dem som föredömen, säger Lisa Heino.


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin