Läs senare

Föräldrapressen – lärare anmäls som aldrig förr

FÖRÄLDRAPRESSENSex av tio lärare dokumenterar mer än de måste – av rädsla att bli ifrågasatta av föräldrar.
Samtidigt har antalet anmälningar ökat explosionsartat de senaste sex åren, visar Skolinspektionens siffror som Lärarnas tidning tagit fram.

av Sten Feldreich
15 aug 2019
15 aug 2019

Skolinspektionen hanterade förra året 396 anmälningar gällande lärares lämplighet och skicklighet. För sju år sedan, år 2012, var antalet ärenden 28.

Skolinspektionen utreder uppgifterna ifall en legitimerad förskolelärare gjort sig skyldig till förseelser som gör denne olämplig som lärare.

Allt fler lärare anmäls – men bara en procent prickas.
Källa: Skolinspektionen

Det är endast Skolinspektionen som kan göra anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd och yrka på att en legitimerad lärare ska meddelas varning eller att legitimationen ska återkallas.

Lärarnas ansvarsnämnd utreder sedan legitimerade lärares lämplighet vilket vid grova överträdelser kan leda till en varning eller återkallande av legitimationen.

Av de 396 anmälningarna som inkom år 2018 tog Skolinspektionen nio ärenden vidare till Lärarnas ansvarsnämnd.

Ansvarsnämnden hade vid årsskiftet meddelat beslut i åtta av dessa ärenden. I fyra fall meddelades läraren en varning medan fyra ärenden avslutades utan åtgärd. Två av besluten har överklagats, enligt Skolinspektionen.

ur Lärarförbundets Magasin