Läs senare

Föräldrar ger förskollärarna högt betyg

Föräldrar med barn i förskolan är mycket nöjda med verksamheten. Det visar en undersökning från Skolverket, som är den största som har gjorts på området.

16 sep 2013

Skolverket har frågat föräldrar till 124.000 barn mellan 1 och 12 år om vad de anser om förskolan. Resultatet visar att föräldrarna är mycket nöjda med personalen och att de anser att verksamheten stimulerar barnets utveckling och lärande.

Föräldrarna upplever att deras barn är trygga och är även nöjda med förskolans öppettider och närheten till hemmet.

Minst nöjda är de med storleken på barngrupperna och tillgången till personal. En fjärdedel svarar att de inte tycker att barngruppernas storlek eller tillgången till personal uppfyller deras behov och önskemål.

– Föräldrarna är nöjda med att förskolan är stimulerande för deras barn men många är oroliga för stora barngrupper och den oron måste de ansvariga i kommunerna ta på stort allvar. Det är barnens bästa och inte kronor och ören som ska avgöra hur stora barngrupperna blir, säger Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket.

Undersökningen omfattar även föräldrar till barn som går på fritidshem. De är överlag nöjda, men är kritiska motfritidsgruppernas storlek.Det går i genomsnitt 40 elever per fritidshemsgrupp, vilket är en ökning med sju barn på fem år.

– Skolverket har flera gånger tidigare slagit larm om de stora barngrupperna i fritidshemmen. Nu har vi svart på vitt att många föräldrar också är missnöjda. Det borde vara en kraftfull varningsklocka till de ansvariga i kommuner och friskolor att ta fritidshemmens viktiga uppdrag på större allvar, säger Anna Ekström.

ur Lärarförbundets Magasin