Läs senare

Föräldrar i Malmö ska skriva under kontrakt om uppförande

ARBETSROTill hösten får Malmöföräldrar skriva under ett papper om vad skolan förväntar sig av dem. På sikt hoppas kommunstyret ge lärarna ökad arbetsro. Läraren Christina Hultén är kritisk.

av Emma Olsson
23 maj 2019
23 maj 2019

Lärarnas tidning har tidigare skrivit om hur föräldrarnas krav på skolan riskerar att bli ett arbetsmiljöproblem för lärarna.

Nu lanserar Malmö stad ett så kallat förväntansdokument för alla föräldrar att skriva under, där det bland annat står att ”du eftersträvar en öppen och tillitsfull kommunikation mellan hem och skola, och bemöter skolans personal på ett respektfullt sätt”, och att föräldrarna ska ha en positiv attityd till skolan inför sitt barn.

– Vi vill visa att ansvaret för skolan ligger på föräldrar och elever också. Jag upplever att många lärare säger att föräldrar har mycket synpunkter, de lägger sig bland annat i betygssättning. Du ifrågasätter inte en läkares diagnos, men lärare blir ifrågasatta idag, säger Sara Wettergren, ordförande i utbildningsnämnden (L).

Flera skolor i kommunen och landet använder redan liknande skrivelser.
Dokumentet, som är framtaget i samråd med en grupp rektorer, beskriver skolans förväntningar på sin personal, på vårdnadshavare och elever.
Skolan ska bland annat arbeta för elevernas bästa, att de ska ta ansvar för sin utbildning samt ”eftersträva en öppen och tillitsfull kommunikation mellan
hem och skola”.

Samtidigt ska eleverna göra sitt bästa och ta ansvar för sitt skolarbete.
Trots att kommunen uppmanar vårdnadshavare att underteckna dokumentet, är det inte juridiskt bindande.

– Hade vi inte haft underskriften hade det varit lättare att lägga pappret åt sidan. Nu hoppas vi att föräldrarna tänker sig för, att de inte ska ha synpunkter på allt lärarna gör. Även om de ska agera om de upplever brister i skolan, säger hon.

Frågan är hur stor effekt förväntanskontraktet kommer att få.
– Jag är inte säker på att det kommer att leda till något konkret. Men förhoppningsvis kan det bli diskussioner, och på sikt innebära ökad arbetsro i skolan, säger Sara Wettergren.

Christina Hultén, lärare 4-6 Kryddgårdsskolan

På Kryddgårdsskolan i Rosengård har Christina Hultén släppt iväg klassen för dagen.

– Skolan är full av tandlösa dokument redan. Och vem skulle följa upp det här? Det blir ju vi, säger hon.

Christina Hultén säger att skolan säkert kan bli ännu tydligare mot vårdnadshavarna. I förväntansdokumentet står att föräldrar ska se till att deras barn kommer till skolan utsövda och att de har ätit frukost.

– Det hjälper inte mig som lärare. De föräldrar som redan ser till att uppfylla våra förväntningar behöver inte ha ett kontrakt. Och arbetsro och studiero handlar om strukturella frågor. Minska vår arbetsbelastning så vi kan skapa den goda undervisning som faktiskt bidrar till ökad arbetsro, säger hon.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin