Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Föräldrar vill bolla idéer

Föräldrar vill gärna fråga förskollärarna om praktiska uppfostringsråd. Förskollärarna vill prata om barnens lärande. Det visar resultat i den avhandling som universitets­adjunkt Tuula Vuorinen, håller på att skriva vid Mälar­dalens högskola.

20 sep 2012

Tuula Vuorinen har intervjuat förskollärare om hur de upplever samverkan med föräldrarna. Det visar sig att föräldrar och förskollärare inte alltid vill prata om samma saker.

— Föräldrar kan fråga om råd när det gäller saker som de egna barnens mat, kläder och sömnproblem.

Förskollärarna vill hellre lyfta fram sin egen lärarkompetens och prata om lärandet på förskolan.

Hon menar att förskollärarna ofta är väldigt viktiga personer i föräldrarnas nätverk.

—De vill gärna använda förskollärarna som bollplank och pröva nya idéer.

Förskollärarna kan i sin tur rygga tillbaka inför att dras in i samtal om föräldrarnas vardagsproblem med sina barn.

— Det kan sedan leda till att föräldrarnas tillit till förskol­lärarna naggas i kanten.

Tuula Vuorinen har i sin första studie för avhandlingen sett hur olika förskollärarna kan förhålla sig till föräldrar som ber om råd. Hon talar om fem olika sätt att förhålla sig. Men hon framhåller att de fem sätten är ganska förenklade kategorier.

De fem sätten är:

  • Förskolläraren försöker tillsammans med föräldern lösa problemen.
  • Förskolläraren försöker få föräldern att själv lösa problemen genom att ställa frågor till föräldern.
  • Förskolläraren agerar som expert och säger hur föräldern ska göra.
  • Förskolläraren lyssnar men vill inte ge några råd eftersom de tycker att det ligger utanför deras kompetens.
  • Förskolläraren överger sin professionella roll och ger personliga råd.
     

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

ur Lärarförbundets Magasin