Läs senare

Föräldrarna hölls informerade när förskollärare åtalades

08 Sep 2010

I våras fick Annette, rektor i en storstad, ett uppskakande samtal. Det var polisen som berättade att en av henes förskollärare, låt oss kalla honom för Fredrik, var misstänkt för att ha förgripit sig sexuellt på ett barn på förskolan.

– Fredrik var en mycket uppskattad förskollärare. Det här kom som en chock, inte minst för hans kolleger och för alla föräldrar.

Annette fick under polisutredningen stöd av kommunens informatör som hjälpte henne i kontakten med föräldrarna. De kallade omgående till ett föräldramöte och uppmanade föräldrarna att inte tala med sina barn om detta, eftersom utredningen skulle kunna påverkas. Till barnen sa de att Fredrik hade slutat och börjat arbeta närmare sin bostad.

Informatören upprättade en webbsida som endast föräldrarna hade tillgång till. Där kunde Annette informera föräldrarna så fort hon fick information från polisen, exempelvis när datumet för rättegången var bestämt. Genom att föräldrarna visste att hon meddelade dem så snart hon kunde, tror Annette att ryktesspridningen minimerades.

– De första föräldrarna som gjorde anmälan var mycket kloka och bidrog verkligen inte till något skvaller.

Utredningen växte.  Så småningom åtalades Fredrik för sexuellt ofredande i tre fall och våldtäkt av barn i ett fall. När det rör sig om barn under 15 år räknas all form av penetrering som våldtäkt. Fredrik förnekar att han vidrört något av barnen, men dömdes mot sitt nekande i ett av fallen, till åtta månaders fängelse.

Närmsta kollegan har enligt rektorn mått väldigt dåligt efter det som hänt. Hon anklagar sig själv för att hon inte sett eller förstått något.

– Det har tagit åtskilliga psykologtimmar för henne bara att inse att hennes kollega kunde göra något sådant.

Annette efterlyser det forum där skolledare kan ta del av varandras erfarenheter vid sådana händelser. Och hon anser att man ska diskutera sexualbrott mer under utbildningen.

– Det måste finnas en öppen kultur där man vågar ifrågasätta kollegers beteende, säger hon.

Hör av dig!

Hur tycker du att skolor ska agera vid sexuella övergrepp?

Mejla lararnas.tidning@lararforbundet.se

Skriv "lärarliv" i ärenderaden.

Namnen i artikeln är fingerade.

ur Lärarförbundets Magasin