Läs senare

Föräldrasyn ämne på adhd-konferens

Föräldrarna måste ses som en tillgång av skolledning och lärare. Det är en förutsättning för att skolsituationen för barn i behov av särskilt stöd ska bli så bra som möjligt. Det anser Loretta Giorcelli, fil dr i specialpedagogik och flitigt anlitad föreläsare från Austra­lien.

02 maj 2011

Föräldrarna måste vara en självklar sam­arbetspartner för skolan när det gäller barn i behov av särskilt stöd, säger Loretta Giorcelli.

Hon var inbjuden talare på den internationella forskningskonferensen »No mind left behind« i Glasgow, där de senaste forskningsrönen om autism, adhd och andra neuropsykiatriska tillstånd presenterades.

— Ofta känner inte föräldrar igen sig i lärarnas berättelser om deras barn. De har en bild och skolan har en annan. Inte sällan beter sig barn med olika svårigheter på olika sätt hemma och i skolan. För att barnet med exempelvis adhd ska få det bästa stödet i skolan måste de här bilderna mötas.

Loretta Giorcelli menar att skola och hem måste vara överens om barnets förmågor, svårigheter och behov. Det krävs en öppen och prestigelös kommuniktion.

— I de skolor jag arbetar med har man långa samtal med barnens föräldrar minst två gånger per termin. Man frigör tid så att lärarna utan press kan träffa föräldrarna. På så sätt blir föräldrarna delaktiga på riktigt i barnens skolgång.
 

ur Lärarförbundets Magasin