Läs senare

Förändrad lärare i en digital värld

13 okt 2014

I boken »Lärare i den uppkopplade skolan« är utgångspunkten att digitala medier har en given plats i skola och undervisning och att de är här för att stanna. Men förändringen innebär samtidigt ett helt nytt sätt att läsa, skriva, räkna och ta till sig information.
Här presenterar en rad forskare aktuella studier som bygger på empirisk forskning, där pedagogens roll står i fokus. Diskussionerna som förs handlar om hur kunskapssynen och därmed lärarrollen behöver förändras för att få ut det man vill av lektioner där eleverna använder digitala medier.

Titel: Lärare i den uppkopplade skolan.

Redaktörer: Annika Lantz-Andersson, filosofie doktor i pedagogik, och Roger Säljö, professor i pedagogisk psykologi, båda vid Göteborgs universitet.

Förlag: Gleerups, 2014.

ur Lärarförbundets Magasin