Läs senare

Förbunden öppnar för ny organisering av lärare

fackligtLärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ser över möjligheten att bilda en helt ny fackorganisation för Sveriges lärare.
– Vi vill stärka läraryrkets ställning i Sverige och skapa bättre genomslag för lärares politiska krav, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

av Emma Olsson
10 sep 2019
10 sep 2019

Drygt 234 000 medlemmar + 90 000 medlemmar= drygt 324 000 medlemmar. Förbundsstyrelsen för Lärarförbundet och styrelsen för Lärarnas Riksförbund har enats om att undersöka möjligheten att skapa en helt ny facklig organisering för Sveriges lärare.

Bakgrunden till beslutet är bland annat den utvärdering av samverkansavtalet som facken gemensamt genomfört under våren.

Resultatet är tydligt, enligt Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

– Det nuvarande sättet att organisera den svenska lärarkåren är inte ändamålsenligt och levererar varken maximal medlemsnytta eller maximalt genomslag för våra politiska krav, säger hon.

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vill bilda en helt ny fackorganisation för Sveriges lärare. Ordförandena Johanna Jaara Åstrand (LF) och Åsa Fahlén (LR).

Lärarbrist och nedskärningar, och allt större barngrupper – allt detta skapar arbetsmiljöproblem för förbundens medlemmar. Samtidigt visar utvärderingen av det drygt tjugoåriga samverkansavtalet att samarbetet mellan förbunden på de flesta håll fungerar väl både på arbetsplatsnivå och kommunnivå. Men den visar också på de problem som finns med att vara två som ska samarbeta samtidigt som det råder konkurrens om medlemmar och utrymme.

– Trots att vi är två förbund som lägger mycket resurser på att rekrytera nya medlemmar så sjunker organisationsgraden bland lärarna. Det är allvarligt. Vi måste rannsaka oss själva och tar nu vårt ansvar genom att starta en process för att se över möjligheterna att skapa en helt ny organisering för svensk lärarkår som bättre kan svara upp mot medlemmarnas behov och stärka läraryrkets status. Vi har ägnat för mycket tid och energi till att motarbeta varandra, tid och resurser som skulle kunna förstärka arbetet med att se till att arbetsgivarna gör vad de ska och att politiker fattar de beslut som krävs, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarnas Riksförbund har en ordinarie kongress i maj 2020. Därför kommer Lärarförbundet att kalla in till en extrakongress vid samma tidpunkt. Det är sedan upp till kongresserna att fatta beslut om och i så fall hur frågan tas vidare.

Sveriges största fackförbund:

Unionen: 660 000 medlemmar
Kommunal: Drygt 500 000 medlemmar
IF Metall: 311 000 medlemmar


Nya superlärarfacket: 324 000 medlemmar

Fram till dess ska Lärarförbundet ta in så mycket synpunkter från medlemmar och förtroendevalda som möjligt.

– Målet är att kunna presentera ett så genomtänkt och välarbetat förslag som möjligt. Det kräver en process där medlemmar och förtroendevalda är delaktiga och tydliggör vilka behov de har idag och hur de ser på framtiden, säger Johanna Jaara Åstrand.

Förskollärare- och lärare i fritidshem hävdar ibland att de inte får lika mycket uppmärksamhet i facksammanhang. Vad händer om det kommer ännu fler grundskollärare och gymnasielärare?

­– Själva utgångspunkten är ju att kunna lägga ett förslag som innebär en förbättring för samtliga medlemmar och medlemsgrupper och som bättre svarar upp mot det som förväntas av ett fackligt medlemsskap. Identifikation, möjlighet till inflytande och engagemang och att ens egna frågor syns och tas om hand kommer såklart vara bärande principer i arbetet, oavsett vilken lärarkategori du tillhör, säger hon.

I dagsläget innebär inte styrelsernas beslut någon förändring för lärare ute i lärarrummen.

– Nej, Lärarförbundet fortsätter som vanligt att arbeta hårt för varje medlem och utifrån de mål som vår kongress beslutade om förra året, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén till TT:
– Våra medlemsgrupper blir mer och mer lika varandra. Vi ser också att Lärarförbundet länge haft dessa tankar. Så i stället för att säga att vi inte vill, så har vår styrelse sagt att vi ska tala med Lärarförbundet och utifrån några basala principer se om det går att skapa något bättre, säger hon.

RÄTTELSE: I en tidigare version av den här artikeln skrev Lärarnas tidning i rubriken att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ”slås ihop”. Enligt förbunden handlar förslaget om att inleda samtal för att bilda en gemensam organisering för Sveriges lärare.

 


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM!

 

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin