Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Förbundet avvisar kritiken mot läraravtalet

FackligtLäraravtalet är klart efter månader av låsningar. Arbetsgivare och fackförbund menar att det ska sänka arbetsbelastningen i skolan och få bort orättvisa lönestrukturer medan kritiker tycker att det är för luddigt skrivet.

av Daniel Persson
26 sep 2018
26 sep 2018
Mathias Åström, förhandlingschef Lärarförbundet.

Den som letar siffror i det nya läraravtalet gör det till stor del förgäves. Precis som de senaste åren finns inga angivna nivåer för löneökningar. I frågor som arbetsbelastning, enligt lärarna det största problemet, åläggs kommunerna att arbeta för förbättringar som ska få ned sjukskrivningar och stoppa lärarflykt.

Kritiken från lärarhåll handlar till stor del om att det inte ställs nog tydliga krav på arbetsgivarna. Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet, tycker inte att de negativa reaktioner avtalet mött i bland annat sociala medier är representativa.

– Det är ett antal röster, ja, men inte många. Jag uppfattar att våra medlemmar både ser och förstår vikten av att vi nu satsar ordentligt på att det ska göras skillnad i varje kommun, säger han.

Är ni nöjda med avtalet?
– Vi är nöjda med att medlarna valde att gå på vår linje när det gäller turordningen. Men också med att få till ett tydligt uppdrag för varje kommun att förstärka arbetet för att komma åt lärarbristens orsaker.

Skolavtalet 2018

  • Giltigt från 1 april 2018 till 31 mars 2021. Berör drygt 200.000 offentliganställda lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare från förskola och uppåt.
  • Inga centralt angivna löneutfall, individuell lönesättning. Översyn av lönen görs 1 april varje år mellan 2018 och 2020. För 2018 kommer löneökningar betalas ut retroaktivt från april månad och framåt när lönerna väl är klara.
  • Lokala parter får i uppgift att analysera lönestrukturer och löneutveckling. Målet är att få bort omotiverade löneskillnader och att det inte ska krävas av lärare att de byter arbetsgivare för att få upp lönen.
  •  Arbetsgivare och fackliga företrädare ska tillsammans lägga upp strategier för en bättre arbetsmiljö, organisation, arbetstid och lönebildning i syfte att minska sjuktal och säkra kompetensförsörjningen. Det ska följas upp på arbetsplatsen, i kommunen och av centrala parter. 
  • SKL:s krav på nya turordningsregler för skolan går inte igenom. Facken menade att en sådan förändring skulle kunna knuffa ut behöriga lärare från deras tjänster.

Vilka krav fick ni inte igenom?
– Vi hade velat ha ett ännu starkare tryck på arbetsgivarna. En och annan formulering hade kunnat vara vassare, men i grunden så är avtalets krav på arbetsgivarna väldigt rätt.

Vad händer nu?
–Jag förväntar mig att lokala parter i alla kommuner sätter sig ned och gör en ordentlig plan för saker som lönebildning, arbetsorganisation, belastning och arbetstid. Det ska följas upp lokalt och nationellt under avtalsperiodens gång.

Vad gör ni om det inte blir några förbättringar?
–Kommuner som inte gör någonting följs upp extra. Vi kommer att vara behjälpliga under arbetets gång.

Hur då?
–Genom att vi som fackliga organisationer lokalt jobbar med arbetsgivarna. Vi kommer ha förslag i alla kommuner om hur vi ska lägga upp arbetet.

Ett stort ansvar ligger på de lokala parterna, hur ska ni hjälpa dem?
–Vi har bland annat satt av 50 miljoner för ett projekt som stöttar kommuner som inte får till det i sitt arbetsmiljöarbete. Vi använder stora resurser för att hjälpa både arbetsgivare och fackliga företrädare i deras arbete. Det är verkligen inte bara ett papper som säger att ”det där får de fixa lokalt”.

När det gäller lönerna fortsätter ni med sifferlösa avtal, varför det?
–Därför att de senare åren visar oss att vi haft nytta av det. Vi har de senaste åren haft en väsentligt bättre löneökning för lärare än arbetsmarknaden i sin helhet och det gäller alla kommuner.

Hur hjälper det här avtalet trotjänare som inte själva är tuffa löneförhandlare att få del av den kakan?
–Vi ser att de som är kvar på samma skola länge och inte flyttar belönas väldigt dåligt för det. Därför lyfter vi fram i avtalet att erfarenhet, kontinuitet och stabilitet ska premieras.

ur Lärarförbundets Magasin