Ingår i temat
Inför kongressen
Läs senare

Förbundet måste nagga på vinsten

30 okt 2014


Använd en del av pengarna som är avsedda för konfliktfonden till att täcka Lärar­förbundets underskott de kommande åren. Det föreslår förbundsstyrel­sen i sitt budgetförslag till kongressen.
Antalet medlemmar i Lärarförbundet ökar inte i önskad omfattning och de närmaste åren väntar stora pensions­avgångar bland lärar­na, konstaterar förbundsstyrelsen.

Därför är förslaget till budget för den kommande kongressperioden stram och tillåter i princip inga nya stora satsningar.

Enligt budgetförslaget kommer förbundet att gå med tolv miljoner kronor i underskott under de kommande fyra åren. Detta ska täckas genom att förbundet tar av sin kapitalavkastning, det vill säga utdelningar på aktier.

Utdelningarna brukar i genom­snitt ligga på tolv miljoner kronor per år.

Enligt förbundets principer ska kapitalavkastningen i förs­ta hand användas för att fylla på konfliktfonden. Men aktieutdelningen får också använ­das för att täcka underskott i verksamheten.

— Konfliktfonden är redan välfylld, säger Lärar­förbundets ekonomichef ­Håkan André.

— Och det är inget ovanligt att förbundet använder kapitalavkastningen för att täcka underskott — det har vi gjort den senaste kongress­perioden också.

Alla artiklar i temat Inför kongressen (9)

ur Lärarförbundets Magasin