Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Förbundet säljer Lärarnas hus och flyttar till Söder

FastigheterLärarförbundet säljer sitt högkvarter på Stora Essingen i Stockholm och flyttar kansliet till Södermalm.

av Daniel Persson
31 jan 2019
31 jan 2019

I april förra året köpte Lärarförbundet en kontorsfastighet på Hornsgatan vid Slussen. Vid det laget var det redan känt att Stockholms stad planerade att bygga bostäder i området på Stora Essingen där förbundet huserar i dag. Nu är det klart att Lärarnas hus säljs och att kansliet flyttar till fastigheten på Hornsgatan, preliminärt i början av 2022. Fram till dess är förbundet hyresgäst hos de nya ägarna.

– Vi ser ett behov av att hitta ekonomiskt försvarbara lokaler, att få ned antalet kvadratmeter per person. Det är en del i en långsiktig hållning i att bli mer kostnadseffektiva, säger Sixten Frixon, kanslichef på Lärarförbundet.

– Syftet är att skapa en mer central placering i Stockholm för kansliorganisationen, a-kassan och våra bolag. Vi behöver finnas mer centralt för att ha kortare avstånd för besökare, samarbetspartners och att attrahera personal.

Vem har köpt Lärarnas hus och vad ska hända med det?

– Det kan jag inte berätta nu, de behöver få kommentera det själva har vi sagt. Men det är en seriös aktör, säger Sixten Frixon.

Hur mycket fick ni för huset?

– Det beror på, det är ett affärsavtal som bygger på vissa antaganden om stadsplanen som ska reglera vad som händer med området, förutsättningarna är inbyggda i avtalet och vi kan inte kommentera det innan allt är klart.

Sixten Frixon, kanslichef Lärarförbundet.

Är det en bra försäljning?

– Det är absolut en bra försäljning utifrån att vi byggde huset för eget bruk och det har stigit i värde sedan dess.

Hur påverkas förbundets lokalkostnader när ni blir hyresgäster?

– Det förändrar inte kostnaderna, utan det blir en nollsummekonstruktion. För oss har det varit viktigt i förhandlingarna med köparen att det inte ska bli ökade kostnader för oss och det tycker jag att vi lyckats bra med.

ur Lärarförbundets Magasin