Läs senare

Förbundets tidningar fria att granska

Kongress 2018Lärarförbundets tidningar är fria att granska förbundet. Det har kongressen slagit fast i ett beslut.

av Daniel Persson
30 okt 2018
30 okt 2018

18 lokalavdelningar skickade in motioner till lärarkongressen om att ändra Lärarförbundets nya redaktionella program, där bland annat den tidigare uttalade uppgiften för de egna tidningarna att granska förbundet tagits bort. Kongressen gjorde inte några ingrepp i det redaktionella programmet, men röstade igenom ett tillägg och förtydligande.

– Vi ville trycka på ordet ”granska” och visa att det är något journalisterna ska göra. Det är viktigt att det finns med, vi ska inte ha något att dölja. Då vill vi slå fast att man är fri att granska Lärarförbundet framöver och det har vi som förbundets högsta beslutande organ klubbat nu, säger Fredrik Blad, som ledde den redaktionskommitté som tog fram förslaget om skrivningen.

I beslutet, en protokollsanteckning, står det: ”Redaktionskommittén konstaterar att förbundsstyrelsen var i sin fulla stadgeenliga rätt när de beslutade om nytt redaktionellt program. Beslutet gällande det redaktionella programmet har uppfattats som en inskränkning i det journalistiska uppdraget. Redaktionskommittén vill föra till kongressens protokoll att journalisterna fortfarande är fria att granska förbundet om chefredaktören bedömer att det är nyhetsmässigt motiverat.”

Lokalavdelningen i Göteborg yrkade på att det redaktionella programmet skulle skrivas om för att betona tidningarnas oberoende och tycker inte att kongressbeslutet är helt tillfredsställande.

– Vi tyckte att det blev mellanmjölk av det här. Ordet ”granska” borde ha lagts till i det redaktionella programmet, men det har väl gått prestige i frågan eller något annat, jag vet inte vad det handlar om. Protokollsanteckningen är ett steg i rätt riktning men egentligen inte tillräckligt, säger Andrea Meiling, kongressombud och ordförande i Lärarförbundet Göteborg.

Vilken betydelse har det här för medlemmarna?

– Att man ska känna att vi har en demokratisk process, att alla kan bli synade. Tidningarna får inte bli en reklamprodukt, det ska finnas en grundtanke med dem om att gynna medlemmarna för det är väl ändå för dem vi arbetar?

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin