Läs senare

Fördel nyanlända i matematik

SpråkNyanlända lyckas bättre än tidigt invandrade elever på matematikuppgifter med lite text. Det visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

av Niklas Arevik
28 apr 2017
28 apr 2017

Forskaren Jöran Petersson har i sin avhandling jämfört hur nyanlända lyckas med provuppgifter i matematik i år 9 jämfört med elever som invandrat i tidiga skolår. Resultatet är något förvånande.

– I mindre textintensiva provuppgifter finns det tydliga skillnader. Nyanlända har större andel korrekta svar, säger Jöran Petersson i ett pressmeddelande.

Anledningen till detta är sannolikt att begränsade språkkunskaper utgör ett hinder för elever som invandrat i tidiga skolår.

– Som nyanländ andraspråkare har du i regel haft större delen av din skolgång på ditt förstaspråk. Den som invandrat tidigt har i stället haft det mesta av matematikundervisningen på sitt andraspråk, alltså svenska. Då finns ökad risk att hamna på efterkälken.

Jöran Petersson anser att skolan måste vara noga med att även tidigt invandrade elever har en bra kunskapsutveckling i matematik.

– Annars kan det bli mycket svårt för dem att hinna ifatt innan grundskolan tar slut, säger han.

 

ur Lärarförbundets Magasin