Läs senare

Fordonselever snabbast ut i arbete

FramtidsutsikterFordon, bygg och VVS. Ungdomar som gått något av de tre gymnasieprogrammen kommer snabbast ut i arbete efter examen, visar färsk statistik från Skolverket.

23 nov 2018

Sammanställningen baseras på de ungdomar som lämnade gymnasieskolan våren 2015. Av alla de tidigare yrkeseleverna hade 44 procent en så kallad etablerad ställning på arbetsmarknaden ett år senare. Med det menas att de kommit upp i en viss inkomstnivå och inte varit registrerade som arbetslösa. En nästan lika stor andel, 41 procent, hade en svag eller osäker ställning och hade därmed haft en eller flera perioder av arbetslöshet.

Fordonsprogrammet ger jobb snabbast.

Ungdomarna från fordon, bygg och VVS var alltså i störst utsträckning i arbete, och merparten (runt 60 procent) var också etablerade. En majoritet av de tidigare vårdeleverna (53 procent) var också etablerade på arbetsmarknaden. Men en lägre andel jobbade inte heltid eller hade varit arbetslösa. Förklaringen är att 15 procent av vårdeleverna gick vidare till högskolan. Det är den största andelen av alla yrkesprogram.

Hotell- och turism och hantverk var de två yrkesprogram med lägst andel elever som etablerat sig på arbetsmarknaden, 34 respektive 31 procent. Det kan jämföras med det högskoleförberedande ekonomiprogrammet som också hade 31 procent elever som var etablerade på arbetsmarknaden ett år efter studierna.

Arbete eller studier

Program med högst andel ungdomar som var etablerade på arbetsmarknaden ett år efter gymnasieexamen, i procent:

  • Fordon- och transport 61
  • Bygg- och anläggning 60
  • VVS- och fastighet 59
  • Vård- och omsorg 53
  • Industritekniska 49   

Program med högst andel ungdomar som var högskolestuderande ett år efter gymnasieexamen, i procent:

  • Naturvetenskap 61
  • Teknik 52
  • Humanistiska 46
  • International Baccalaureate 45
  • Ekonomi 33   

Källa: Skolverket

ur Lärarförbundets Magasin