Läs senare

Föreslår Facebook-förbud för lärare – kan strida mot grundlagen

SOCIALA MEDIERFrån hela Sverige samlas vittnesmål om bristande arbetsmiljö i digitala diskussionsgrupper. Men i Ronneby vill kommunen inskränka när och hur lärare använder sociala medier. Det strider mot yttrandefriheten, menar experten Nils Funcke.

av Emma Olsson
29 jan 2020
29 jan 2020

I Ronneby-förslaget till ny it-policy, som Lärarnas tidning tagit del av, finns en skrivelse om att sociala medier ska förbjudas på arbetstid. Dessutom ska anställda uttala sig i positiva ordalag om arbetsgivaren, om de är ute i forum på fritiden, något som även SVT Blekinge rapporterat.
Men det bryter mot yttrandefriheten, menar Nils Funcke, journalist och expert på området.

– Huvudregeln är att man inte behöver vara rädd för straffsrättsliga åtgärder eller repressalier från arbetsgivaren. Arbetsgivaren får inte vidta åtgärder som är direkt kopplade till kritiken. Däremot finns det mer subtila sätt att frysa ut en enskild. Att det blir stopp i löneutvecklingen, till exempel, säger Nils Funcke.

”Sociala medier ska inte användas privat under arbetstid. Vid privatanvändning av sociala medier utanför arbetstid gäller yttrandefrihet och meddelarfrihet och det är tillåtet att skriva om kommunens verksamhet. Dock ska anställda tänka på att det görs på sådant sätt att Ronneby Kommuns, anseende och goda rykte bibehålls (lojalitetsplikten)”, står det i nyframtagna it-policyn.

Samtidigt pågår en bantningsvåg i kommunerna. Växande barnkullar och lägre skatteinkomster tvingar kommunerna att hyvla ner resurser och öka barngrupper. Det för med sig digitala uppror, inom flera olika välfärdssektorer.

Förskoleupproret, med knappt 33 000 medlemmar, och Lärarupproret med 14 200 medlemmar är två Facebookgrupper som behandlar bristande balans mellan krav och resurser i förskola och skola. Där diskuteras arbetsgivare och arbetsmiljö flitigt, med olika grad av frispråkighet.

Nils Funcke

Ronneby kommun nämner lojalitetsplikten. Men frågan är vilket som väger tyngst, att vara lojal med sin arbetsgivare, eller den lagstadgade yttrandefriheten.

– Det är väldigt svårt att säga något generellt. Men om man ska försöka skissa de grova linjerna – du får säga vad som helst om arbetsmiljön du står i. Du får kritisera rektor och andra myndighetsföreträdare för deras sätt att sköta verksamheten, utan att det ska leda till en repressalie mot dig. Däremot går gränsen vid om du avslöjar något unikt för företaget, någon form av företagshemlighet, säger Nils Funcke.

För Lärarförbundet i Ronneby kommer förslaget som en total överraskning, och har ännu inte samverkats med facket.

– Om jag är anställd av en arbetsgivare är jag lojal med den. Men det är konstigt att skriva på det här viset i policyn, det ger mig vibbar av att man stänger in vad anställda får tycka. Man minskar den inre kritiken som måste finnas för att man ska utveckla en verksamhet, säger Sonja Stranne, Lärarförbundets ordförande i Ronneby.

Sonja Stranne

Hon påpekar också att sociala medier, som diskussionsgrupper och appar, ofta är ett arbetsverktyg, och att lärarna endast har sina privata telefoner om de behöver ringa. Till exempel om något händer en elev.

– Beslutet borde inte ligga på kommunnivå, det här borde höra till de regler som sätts på arbetsplatsen. Det kanske är så att man inte överhuvudtaget ska visa telefonen i en barngrupp. Och då får man bestämma det på förskolan. I en skolsal kanske man plockar fram telefonen och gör en Ment-undersökning (digital omröstning via mobil), där alla får tycka och tänka. Det är en del av arbetsdagen, säger Sonja Stranne.

– Det är svårt att råda om vad en enskild ska göra eller inte. Men jag brukar säga, titta dig i spegeln och fundera på om du kommer att fortsätta tycka om personen du ser, om du inte säger något, säger Nils Funcke.

Lärarnas tidning söker representanter för Ronneby kommun.

Yttrandefrihet och lojalitetsplikt – det här får du säga på sociala medier

 • Yttrandefriheten är grundlagsstadgad, och gäller före lojalitetsplikten, som träder i kraft när du skriver under ditt anställningskontrakt.
 • Lojalitetsprincipen är striktare för privatanställda lärare.
  ”Men även där visar prövningar i arbetsdomstolen att den enskildas yttrandefrihet väger tungt över lojalitetsplikten. Arbetsgivaren måste visa att den anställdas formuleringar verkligen skadar verksamheten. Rätten tar också ställning till om det finns saklig grund för kritiken. Men det är viktigt att underbygga din kritik med fakta, inte sprida tyckanden.” Du får heller inte bryta mot tystnadsplikten.
 • Numera har även anställda i privata förskolor och skolor meddelarfrihet.
 • Yttrandefriheten gäller dock inte vid företagshemligheter.
 • Myndighetsföreträdare, till exempel rektorer eller skolchefer, får inte göra efterforskningar för att ta reda på vem som ligger bakom en anonym post, eller en uppgift.
 • Om rektor kallar dig till samtal, gå dit och lyssna på vad hen har att säga.
  Men ta med dig en fackrepresentant eller en annan kollega. Du har rätt att spela in samtalet, utan att huvudman eller rektor känner till det. Skriv aldrig under något avtal, eller att du tagit del av information, direkt på mötet.
 • Det kan vara svårt att bevisa att ett stopp i löneutvecklingen eller att man får andra arbetsuppgifter går att koppla till att du skrivit något på nätet. Då är det svårare att få upprättelse i form av facklig förhandling eller en prövning i arbetsdomstolen.

  Källa: Nils Funcke

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin