Läs senare

Förhandlingar påbörjade med friskolor

Nu har förhandlingarna om det största avtalet för friskolorna inletts. Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har överlämnat sina krav till Almega Tjänsteföretagen.

31 maj 2013

Lärarfacken kräver att också de fristående skolorna satsar extra på lärarlöner precis som i avtalet med kommunerna.

– Även friskolorna måste ta ett första steg mot att uppvärdera lärarnas löner,  säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

En annan prioriterad fråga under förhandlingarna blir lärarnas arbetsbelastning.

Avtalet berör 7.000 medlemmar i Lärförbundet som arbetar på exempelvis Kunskapsskolan, Vittra och Internationella engelska skolan. Avtalsområdet är därmed Lärarförbundets största efter det kommunala. Det nuvarande avtalet löper ut den 31 augusti.

Lärarförbundet har också tecknat ett treårigt avtal med Svenska kyrkan som ger lägst 6,8 procent på tre år.

Utöver det avsätts ett särskilt löneutrymme som är baserat på det kommunala avtalet. Läs mer om det på Lärarförbundets hemsida.

ur Lärarförbundets Magasin