Läs senare

Förhandlingarna avancerar

Förhandlingarna mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och lärarförbunden avancerar. På tisdagen sammanträdde de båda lärarorganisationernas förbundsstyrelser och diskuterade möjligheterna till överenskommelser om såväl arbetstider som löner.

27 Apr 2010

Men Lärarförbundets kanslichef Sören Holm avslöjar inga detaljer.   — Det finns för dagen inga detaljer som är klara, men vi för konstruktiva samtal. Vi följer också praxis och avslöjar därför ingenting förrän våra beslutande organ har fått säga sitt, säger han.

För Lärarförbundets del är det slutligen representantskapets ledamöter som enligt stadgarna antar eller förkastar avtal på det kommunala området.

   En punkt i innehållet har dock SKL:s företrädare redan avslöjat. Kravet på att det centrala avtalets bilaga M om feriearbetstider ska bort, har SKL redan övergett.

   — Kommer man inte överens om något annat lokalt så kommer bilaga M fortfarande att gälla, säger förhandlingsdelegationens ordförande Ingela Gardner (M) i veckans nummer av Lärarnas tidning.

ur Lärarförbundets Magasin