Läs senare

Förnya skoldebatten

Utgifterna för läromedel är nere i 450 kronor per år och elev. Skolan har fel förutsättningar, hävdar Rickard Vinde.

10 Jun 2010

På 1960-talet, när industrisamhället stod på sin höjdpunkt, liknade man fabriken vid en svart låda eller black box. Vad som egentligen hände i fabriken, lådan, var inte viktigt. Bara input och output räknades. Den enskilda människan kunde enkelt bytas ut eftersom arbetsuppgifterna var enkla och repetitiva.

I dag kräver allt fler arbetsuppgifter många år i skola och på högskola. Många nya yrken har tillkommit. I industrin arbetar man med digital processtyrning.

Alla vet att ledarskap i dag handlar om att motivera individen till egna initiativ och egen utveckling. Vi som arbetar med skolan vet att detta också gäller för elever.

Skoldebatten tycks emellertid vara kvar i black-box-tänkandet. Frågorna om vad som händer i processen har kommit bort. Hur lärare, lokaler, mat, datorer och läromedel påverkar diskuteras inte.

Att närmare reflektera över detta är förstås främst en uppgift för lärare, skolledare och forskare men en större medvetenhet om förutsättningarna för lärprocessen borde ändå finnas hos alla som deltar i skoldebatten.

Det har i debatten hävdats att förutsättningarna inte är avgörande. Detta motsägs emellertid av regeringens experter, Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO).

Gruppen presenterade hösten 2009 rapporten »Lika skola med olika resurser?«. Rapporten påpekade att det är svårt att påvisa ett samband mellan resurser och elevernas resultat i skolan. Det konstaterades med ett forskarcitat ändå att »studier som har en trovärdig strategi för att mäta orsakssamband finner också vanligen att mer resurser förbättrar elevernas resultat«.

Trots detta har vi fått ständiga nyheter om besparingar i skolan.

Utgifterna för läromedel är nere i 450 kronor per år och elev. Följden är föråldrade, slitna läromedel eller ibland inga alls. Skolan har alltså för begränsade eller i vart fall felaktiga förutsättningar.

För att bryta den svenska skolans negativa utveckling ska nu skolans »kunskapsuppdrag« sättas i fokus. Professionella lärare och elever måste för detta uppdrag få nödvändiga verktyg och förutsättningar, som är anpassade till 2011 och framtidens krav.

En större förståelse för vad som händer i lärprocessen behövs. Lärare och elever får inte lämnas famlande i en tom svart låda.

ur Lärarförbundets Magasin