Läs senare

Forskare: Behövs politisk dialog om 45-timmarsveckan

ForskningHallå där, Elinor Schad, forskare i psykologi vid Lunds universitet.

av Gustaf Rosensköld
04 jun 2018
04 jun 2018

I din avhandling konstaterar du att lärare har svårt att hitta tid för att prata med varandra. Varför är det viktigt med kollegiala samtal?

– Om du som lärare inte kan stöta och blöta dina erfarenheter – goda som dåliga – med dina kollegor blir du ensam i dina upplevelser och i ditt arbete. I ett yrke som är så beroende av interaktion med andra människor som läraryrket blir det här särskilt tufft. Att inte få tillgång till sina kollegor på ett vettigt sätt leder till sämre arbetstillfredsställelse – och den är i sin tur starkt kopplad till hur lärare upplever sin hälsa. Här spelar möjlighet att återhämta sig från arbetet och att kunna separera arbetet från sin fritid också roll.

Elinor Schad, forskare i psykologi vid Lunds universitet.

Du menar att man på vissa skolor tappat strukturerna för kommunikation. Vad menar du med det?

– Det kan handla om att rektorer skickar ut en massa information en fredagseftermiddag innan lärarna ska gå hem för att det är skönt för rektorn att bli av med det. Andra exempel är att det läggs tid på fel saker på personalmöten och att lärare sinsemellan inte hinner prata om annat än elevärenden och dagliga bekymmer som måste behandlas innan man kan prata om skolutveckling eller undervisningsfrågor.

Du slår fast att rektorn har en stor roll att spela när det handlar om att värna om lärarnas tid. Hur då?

– Jag tror att rektorn måste jobba mycket med strukturen och tänka till tillsammans med lärarna. Hur ska vi jobba med kommunikation det här läsåret? Vilken information tycker ni att jag som rektor ska skicka ut med e-post? Vad ska vi jobba med på personalmöten och vad behöver vi behandla där? Att det helst finns flera mötestider under en vecka, där man vid ett behandlar elevärenden och vid ett annat undervisning och skolutveckling.

Vad mer kan göras?

– Rektorer kan också hjälpa till att värna lärarna från trycket från föräldrar, för det är enormt. Till exempel genom tydliga riktlinjer för hur snabbt man som förälder kan vänta sig svar. Kanske är två dagars svarstid rimligare än två timmar? Det behöver verkligen också tas på allvar att människor behöver tid för återhämtning och kunna separera arbete från fritid. Jag tycker det behövs en politisk dialog kring om 45-timmarsveckan verkligen är ett vettigt sätt att lägga upp arbetet på.

ur Lärarförbundets Magasin