Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Forskare: Föräldrarna vill hjälpa barnen att känna tillhörighet

I Malmö finns ett 40-tal extraskolor som ­besöks av cirka 2 500 barn och ungdomar. Men för dem som inte själva deltar är verksamheten förhållandevis okänd.

20 sep 2012

Det menar Laid Bouakaz, forskare i peda­gogik vid Malmö högskola, som i en färsk rapport har studerat ett antal extra­skolor, så kallade komplementära skolor, i Malmö.

— Föräldrar med utländsk härkomst som har lite kontakt med den ordinarie ­skolan är inte mindre engagerade i sina barns utbildning än andra.

— De stöttar också sina barn men de ­lägger ofta insatserna utanför skolan, säger Laid Bouakaz.

Laid Bouakaz har studerat de komplemen­tära skolorna för att få en helhetsbild av barns och ungdomars identitetsutveckling. Han har bland annat tittat på hur dessa ­skolor är organiserade och vilken betydelse föräldrarnas engagemang utanför den ordinarie skolan har.

Förutom att erbjuda hjälp med skol­arbetet spelar de komplementära skolorna en viktig roll för att skapa ett mångkulturellt samhälle, menar Laid Bouakaz. Även om skolorna inte uttryckligen syftar till att ­utveckla ett mångkulturellt medborgarskap skapar de ramar för det genom att få barn och ungdomar att känna sig stolta över sitt språk, sin kultur och religion.

— Att säga att vissa etniska föräldra­grupper vägrar låta sina barn bli en del av det svenska samhället håller inte längre. För­äldrarna vill inte isolera sig från samhället utan tvärtom hjälpa sina barn och ungdomar att känna tillhörighet, säger Laid Bouakaz.

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

ur Lärarförbundets Magasin