Läs senare

Forskare kan få 300 000 för att bli lärare

Regeringen föreslår att en särskild kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) riktas till personer med forskarutbildning. Ett utbildningsbidrag instiftas som ger dem 25 000 kronor i månaden under ett års studier.

26 okt 2015

En forskare som hoppar på erbjudandet skulle totalt få 300 000 kronor under studietiden, före skatt.

– Det är glädjande att söktrycket på lärarutbildningarna nu ökar, men det är tydligt att kortsiktiga insatser som forskarsatsningen kommer att behövas för att möta behovet vi har i dag, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Dagens Nyheter.

Satsningen är främst tänkt att gälla forskare inom ämnen med ett lågt söktryck till ämneslärarutbildningen. Regeringen nämner matematik, biologi, kemi, fysik eller teknik i sin promemoria, men att satsningen även kan komma att omfatta moderna språk om det finns få sökande inom de ämnena.

Studierna är tänkta att ske i en högre studietakt än i de nuvarande formerna för kompletterande pedagogisk utbildning. En utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng och en VFU om 30 högskolepoäng ska ingå i den 12 månader långa utbildningen. Regeringen skriver i promemorian att forskarutbildade personer har ”en gedigen erfarenhet av studier och sannolikt mycket god studievana”, vilket ska göra det möjligt för dem att läsa in samma antal poäng på två terminer som i normal studietakt läses på tre terminer.

Redan idag finns en liknande KPU med höjd studietakt vid Göteborgs universitet.

Satsningen ska erbjudas under fem år med start höstterminen 2016, för att sedan utvärderas. Regeringen vill att den kompletterande utbildningen ska anordnas enbart vid ett eller ett par lärosäten.

För att kunna ta del av utbildningsbidraget får man högst vara 56 år gammal.

ur Lärarförbundets Magasin