Läs senare

Forskare: SETT en kommersiell arena som säljer enkla lösningar

ForskningIT-mässan SETT är en kommersiell arena som saluför enkla lösningar på komplexa skolproblem till lärarna. Den kritiken kommer från forskare vid Göteborgs universitet.

av Stefan Helte
12 feb 2018
12 feb 2018
Skapande med teknik på SETT 2017.

De tre forskarna har i en studie granskat SETT – en kombinerad konferens och mässa som marknadsförs som ”Mötesplatsen inom det moderna och innovativa lärandet”, som växer för varje år och bland annat har Lärarförbundet som samarbetspartner.

Forskarna menar att IT-mässor som SETT är viktiga agendasättare för skolans digitalisering och att detta på flera sätt är problematiskt. Agendan blir likriktad, ytlig och anpassas till kommersiella intressen snarare än efter pedagogiska behov.

Detta sker bland annat genom att teknikföretag och apptillverkare får en så framskjuten plats på SETT.

– Marknadsaktörerna tar över rollen att definiera vad digitaliseringen av skolan ska betyda, säger Catarina Player-Koro, filosofie doktor i tillämpad informationsteknik vid Göteborgs universitet.

Vad leder det till?

– Det är problematiskt, eftersom skolans uppdrag ska vila på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Och vad betyder det för lärarna?

– Mässan är en hektisk mötesplats som inte ger utrymme för kritiska frågor eller reflektion. Det gör det svårt för lärarna att vara kritiska till budskapen och att få en fördjupad förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar i undervisningen och skolan.

Studien visar att lärarna är glada över att få åka iväg på mässan. De uppskattar att få med sig praktiska tips hem, eftersom mässbesöket är den enda IT-fortbildning många lärare får.

– Men när de sedan ska praktisera programmen eller metoderna i klassrummet uppstår det problem. För företagen säljer med sina slogans enkla lösningar på komplexa problem i skolvärlden.

Vad borde ske?

– Det borde finnas andra icke-kommersiella mötesplatser där lärarna kan ha ett reellt kunskapsutbyte med varandra om IT-utveckling. Och arbetsgivarna måste skjuta till pengar till lärarnas kontinuerliga fortbildning. Det är absolut avgörande.

Studien

Studien är publicerad i Journal of Education Policy. Länk.

Fakta SETT-mässan

  • SETT är en kombinerad konferens och mässa för lärare och skolledare.
  • 2017 hade SETT 7 500 besökare och 135 utställare, bland annat leverantörer av pedagogiska plattformar, hårdvara och mjukvara.
  • Mässan startade 2012 i Stockholm och har sedan spritt sig till Malmö och Oslo.
  • Bakom mässan står mässbolaget Easy fairs, lärbolaget Meet in grid och Stockholms stad. Lärarförbundet är samarbetspartner.
  • Nästa SETT-mässa arrangeras i Kista i april, då fokus kommer att ligga på bland annat programmering, digitala texter och digitaliseringens påverkan på samhället.

ur Lärarförbundets Magasin