Läs senare

Forskare: Viktigt att tala svenska i förskolan

ForskningHallå där, Tünde Puskas, universitetslektor och forskare med inriktning på bland annat etnicitet och språk på Linköpings universitet.

av Lenita Jällhage
18 maj 2018
18 maj 2018
Tünde Puskas.

Du och andra forskarkollegor har konstaterat att det finns förskolor i Sverige där barnen talar väldigt lite svenska. Vad finns det för problem med det?

– Det är ett problem för barnen. Jag tycker att det handlar om social rättvisa och att få tillgång till det svenska språket som är skolspråket.

Vilka åtgärder kan man göra för att förbättra barnens möjligheter att lära sig svenska utan att diskriminera barn som har ett annat modersmål?

– Vi försöker definiera så kallade språkpolicyer i förskolorna med riktlinjer kring i vilka situationer svenskan har företräde och när andra språk har företräde. Det handlar om både svåra och relativt enkla knep, från satsning på förskollärarnas kunskaper i svenska som andraspråk till vilket språk som ska talas i tamburen.

Vi har ju en historia i Sverige där man tvingade barn att tala svenska och inte samiska eller tornedalsfinska exempelvis, som kanske gör att folk är lite rädda för att säga ifrån?

– Ja det är så pedagogerna som jag har haft kontakt med upplever det, att det är fult att säga att nu talar vi svenska. Och jag kan förstå dem, för det kan väcka känslor att man blir omnämnd som rasist eller att man diskriminerar, men det måste också ställas i relation till andra problem. Som den diskriminering det innebär när vissa elever inte har möjlighet att lära sig majoritetsspråket och den frågan tycker jag inte att vi forskare har ställt riktigt.

Liberalerna har föreslagit att läroplanen tydligare än i dag ska betona barnens språkutveckling i svenska språket men med fortsatt stöd i modersmålet. Är det en bra idé?

– Det är väldigt svårt för mig att uttala mig om politiska beslut. Jag tycker att vi borde stärka utbildningarna när det gäller förskollärarnas utbildningsnivå i svenska som andraspråk. Kanske höja kompetensnivån hos dem som redan arbetar i förskolan och arbeta med språkförskolor som man har i Finland. Det är orealistiskt att man främjar två språk i enspråkiga förskolor. Vi har inte lärarutbildningar på fler än ett språk.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin