Läs senare

Forskare vill öka lärarnas inflytande

ArbetsbördanKarolina Parding är professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Hon leder en studie om gymnasielärares arbetsvillkor, som omfattar intervjuer och en enkät till 2 400 lärare.

av Niklas Arevik
06 sep 2018
06 sep 2018
Karolina Parding, professor, Luleå tekniska universitet.

– Vi ser i enkätmaterialet att lärarna uppger att de har för hög arbetsbörda och tvingas jobba på kvällar och helger, säger hon.

Varför fort­sätter arbetsbelastningen att öka?

– Det är komplext. En viktig aspekt är att arbetsvillkoren för lärare och andra välfärdsprofessioner har förändrats mycket genom New Public Management, som bland annat har inneburit att administrativa funktioner tagits bort. En ökad grad av standardisering, i kombination med en ökad grad av dokumentation, det vill säga standardiserad dokumentation, är en annan del av problematiken.

– Vi lever också i ett så kallat audit society, saker och ting ska mätas, utvärderas och följas upp. Och mycket av det arbetet faller ner på lärarna själva.

Vad är lösningen?

– En pusselbit handlar om mer tillitsbaserad styrning. Lärare har en lång högre utbildning, och jag tror att vi behöver låta professionen få större inflytande över och i arbetet. Lärare har alltid dokumenterat, men de har gjort det på sitt eget sätt, säger Karolina Parding.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin