Läs senare

Forskarprotest mot Pisa: skadar utbildningsväsendet

Drygt 80 akademiker från ett flertal länder har skrivit ett protestbrev till Andreas Schleicher, ansvarig för Pisa på OECD.

06 maj 2014

I brevet, som publiceras i brittiska The Guardian på tisdagen, uttrycker de sin oro över att testen är missvisande och kan vara direkt skadliga för eleverna. Nu vill de att nästa omgång hoppas över i väntan på ett flertal förbättringspunkter. Bland annat kräver de en större öppenhet från OECD samt att fler blir delaktiga i provens utformning, framförallt representanter från ländernas utbildningsväsen.

Det är främst professorer, skolforskare och andra engagerade i skolväsendet från engelskspråkiga länder som skrivit under brevet, men även ett par från svenska lärosäten.

– Det dras ofta alltför höga växlar på internationella jämförelser. De måste ses i sitt sammanhang. Man tar exempelvis sällan hänsyn till olika kulturella sammanhang. I Singapore har eleverna extra undervisning på kvällen. I Finland har utbildning en central position i det finska nationsbygget, i skuggan av det kalla kriget, säger Göran Fransson, universitetslektor i didaktik vid Högskolan i Gävle och en av de som skrivit under brevet.

– Svenska politiker är antingen oförstående eller för rädda för att påtala den saken. Det är enklare att förlägga problemen till skolan och hos lärarna eftersom det ofta passar bättre för deras politiska agendor, säger han.

Initiativet till protestbrevet kom vid den amerikanska utbildningsvetenskapliga konferensen AERA i Philadelphia i april. Vid en session om Pisa var många av deltagarna upprörda över att kritiken mot vad resultaten visar och hur resultaten sedan används viftades bort alltför lättvindigt av Andreas Schleicher.

I brevet listar de sin kritik i sju punkter. Samtliga dessa punkter står i direkt konflikt med god utbildningssed, anser de.

  • Pisa har lett till att standardiserade tester används i allt högre grad, trots att de har stora brister.
  • Pisa har lett till att ett kortsiktigt fokus för att landet ska förbättra sina resultat, trots att åtgärder som man vet leder till långsiktiga resultat – som att satsa på att höja läraryrkets status – tar lång tid att få genomslag.
  • Det som inte går att mäta kommer i skymundan. Därmed skapas en snäv bild av vad utbildning är och kan vara.
  • OECD är en organisation för ekonomisk utveckling och fokuserar på att elever ska lära sig sådant som kan leda till en anställning. Men utbildning handlar om mer än så.
  • OECD har inget mandat att förbättra världens utbildningsväsen.
  • OECD:s partnerskap med multinationella vinstdrivande företag som tjänar på om mätningen visar på problem. Då kan de erbjuda sina tjänster.
  • Eleverna far illa av testcyklerna och klassrumsundervisningen blir lidande. De undergräver lärarnas autonomi och leder till mer flervalsfrågor och testsituationer. De ökar elevernas redan höga stressnivå.

ur Lärarförbundets Magasin