Läs senare

Forskarskola ska stärka lärarutbildningen

Uppsala universitet startar en forskarskola för att stärka den ämnesdidaktiska kompetensen på lärarutbildningen. 16 doktorander kommer att antas till höstterminen.

18 mar 2016

– Vi gör detta för att kunna upprätthålla och utveckla en lärarutbildning av hög kvalitet. Ämnesdidaktiken är en av de mest centrala delarna av lärarutbildningen, säger Jonas Almqvist, prodekan vid fakulteten för utbildningsvetenskap på Uppsala universitet.
 

De gängse forskarskolorna för lärare är mer inriktade på att ge verksamma lärare en vetenskaplig kompetens i deras arbete på skola och förskola. Den nya forskarskolan har därför en lite speciell inriktning med sin uttalade satsning på ämnesdidaktik för universitetslärare på lärarutbildningen. 

– Vi behöver disputerade lärare på lärarutbildningen inte minst inom ämnesdidaktiken om vi ska kunna utbilda nya lärare på en vetenskaplig grund. I förlängningen behövs den kompetensen också till forskarutbildningen för lärare i skola och förskola, säger Jonas Almqvist.
 

De 16 platserna ska fördelas inom 13 olika ämnen. Det innebär att ett stort antal institutioner är inblandade. Universitetet satsar 14 miljoner kronor årligen i minst fyra år på forskarskolan.
 

Det är meriterande men inget krav på att ha en lärarexamen i bagaget för att gå forskarskolan.

  

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin